Jedenásť dôvodov, prečo sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu 2024

Tento článok obsahuje viaceré externé odkazy smerujúce na originálne texty v angličtine, ktoré je možné čítať v slovenčine s použitím strojového prekladu. „Čo pre mňa EÚ kedy urobila? Prečo by som mal voliť v európskych voľbách?“ Tieto dve otázky dostávame denne…

Oslovenie politických strán kandidujúcich vo voľbách do Európskeho parlamentu 2024

Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP) sa obrátilo na všetky politické strany a ich kandidátov do európskych parlamentných volieb 2024 s výzvou (jej text je v samostatnom článku), aby poskytli voličom so zdravotným postihnutím informácie o svojich programoch a aby sa zaviazali v prípade…

Výzva pre kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu 2024

Obraciame sa na Vás menom Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím s cieľom pomôcť voličom so zdravotným postihnutím a ich blízkym vytvoriť si nezávislý názor na volebný program vašej politickej strany ako základ pre slobodný a kvalifikovaný výber, koho voliť…

Prísľub kandidátov vo voľbách do EP 2024: Budovanie inkluzívnej budúcnosti pre osoby so zdravotným postihnutím

Zaväzujem sa, že v prípade môjho zvolenia za poslanca Európskeho parlamentu budem presadzovať práva osôb so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (CRPD) a budovať inkluzívnu budúcnosť pre osoby so zdravotným postihnutím v…

Zoznam slovenských signatárov Prísľubu kandidátov vo voľbách do EP

Ku dňu 30.5.2024 podpísalo 20 slovenských kandidátov Prísľub kandidátov vo voľbách do Európskeho parlamentu 2024. Zoznam všetkých signatárov obsahuje k tomuto dátumu 149 podpisov a je priebežne aktualizovaný. Aktuálne obsahuje mená týchto slovenských kandidátov:

Oslovenie voličov – Demokrati

Kandidátka v eurovoľbách Jana Žitňanská: Zdravotné znevýhodnenie nie je voľbou, zvoliť si však môžete niekoho, kto osobám so zdravotným znevýhodnením skutočne pomáha Napriek tomu, že skupina ľudí so zdravotným znevýhodnením je najväčšou menšinou v Európskej únii, ešte stále v jednotlivých…

Oslovenie voličov – Kresťanskodemokratické hnutie

KDH sa dlhodobo hlási k záväzkom prijatým v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré konzistentne presadzuje aj v Európskom parlamente. Líderka kandidátky Kresťanskodemokratického hnutia Miriam Lexmann pôsobí v Európskom parlamente ako členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne…

Oslovenie voličov – Progresívne Slovensko

V Progresívnom Slovensku sme sa už problematike zdravotne znevýhodnených venovali aj ako mimoparlamentná strana. Snažíme sa poukazovať na tému osôb so zdravotným znevýhodnením, ktorú v rámci agendy primárne zastrešuje naša poslankyňa NR SR Veronika Veslárová. Pred tromi rokmi založili naše…