Úvodník – Mosty inklúzie 02/2023

Po primeranej dávke relaxu počas horúcich i chladnejších letných dní sme sa opäť prehupli do ročnej doby, pre ktorú je charakteristická vyššia miera hektiky. Jeseň 2023 bude intenzívnejšia o to viac, že nás koncom septembra čakajú predčasné parlamentné voľby. Toto obdobie je…

Výzva politickým stranám kandidujúcim vo voľbách 2023

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) sa obrátila s touto výzvou na všetky politické strany kandidujúce v parlamentných voľbách 2023. Vážená pani predsedníčka,vážený pán predseda,vážení predstavitelia politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2023, občania so zdravotným postihnutím predstavujú významný…

Kto reagoval na výzvu NROZP v SR politickým stranám?

Našu výzvu sme zaslali všetkým 25 subjektom kandidujúcim v parlamentných voľbách 2023. Odpovedalo len týchto 7 z nich, čo je 28%: Ich odpovede zverejňujeme v samostatných článkoch. Za názory v nich zverejnené plne zodpovedajú ich predkladatelia, jednotlivé politické strany. Zverejnené…

Reakcia na výzvu NROZP v SR: 03 Progresívne Slovensko

Našou víziou je krajina, ktorá neuvrháva ľudí so zdravotným znevýhodnením do sociálnej núdze. Krajina, ktorá nepridáva nové fyzické a spoločenské bariéry, ale odstraňuje tie existujúce. Krajina, ktorá dáva ľuďom príležitosť napĺňať ich potenciál a žiť kvalitný život. Nezostávame iba pri…

Reakcia na výzvu NROZP v SR: 12 Sloboda a solidarita

V programe máme množstvo riešení, ktoré sa venujú zdravotníctvu. Pre zdravotne znevýhodnených máme konkrétne v programe riešenie, ktoré sa týka Európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím. Preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím vydaný na Slovensku nie je uznávaný medzinárodne (ani v…

Reakcia na výzvu NROZP v SR: 14 MySlovensko

Jedným z hlavných cieľov strany MySlovensko je elektronizácia štátnej správy do miery, pri ktorej každý občan dokáže vybaviť so štátom všetko zo svojej obývačky. To má význam pre každého, najviac to však iste ocenia zdravotne ťažko postihnutí občania. Táto stratégia sa pritom…

Reakcia na výzvu NROZP v SR: 19 Srdce vlastenci a dôchodcovia – Slovenská národná jednota

Sme strana, ktorá má vo svojom názve Slovenská národná jednota. To nás zaväzuje k tomu, aby sme vytvárali podmienky pre jednotu občanov Slovenskej republiky. Sme konzervatívna stredo – ľavicová strana, ktorá presadzuje uplatňovanie demokratických princípov v činnosti štátu, ktorá ak dostane  príležitosť…

Reakcia na výzvu NROZP v SR: 21 Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

Osoby zdravotne znevýhodnené, ich situácia na Slovensku a ako ju zlepšiť a priblížiť vyspelým krajinám Systém pomoci osobám ZŤP na Slovensku hlboko zaostáva oproti vyspelým krajinám a ostal priam zakotvený v časoch minulých, v časoch socializmu. Finančne najviac trpia rodiny s chorými deťmi, ktoré ešte nemajú nárok…

Reakcia na výzvu NROZP v SR: 22 Demokrati

Pre Demokratov je prioritou nadrezortné riešenie pomoci pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Výsledkom bude spoločnosť bez bariér pre všetkých.Jana Žitňanská Zdravotné znevýhodnenie či chronické ochorenia postihujú čoraz viac ľudí. Okrem psychického zaťaženia sa so znevýhodnením spája aj finančná záťaž v…

Reakcia na výzvu NROZP v SR: 25 Republika

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR sa obrátila s  výzvou na všetky politické strany kandidujúce v parlamentných voľbách 2023. odpovede na jej otázky vypracoval garant a predseda odborného tímu pre sociálne veci a rodinu hnutia REPUBLIKA, PhDr. Eduard Kočiš: