Úvodník – Mosty inklúzie 02/2023

Po primeranej dávke relaxu počas horúcich i chladnejších letných dní sme sa opäť prehupli do ročnej doby, pre ktorú je charakteristická vyššia miera hektiky. Jeseň 2023 bude intenzívnejšia o to viac, že nás koncom septembra čakajú predčasné parlamentné voľby. Toto obdobie je plné očakávaní od toho, čo prinesie povolebný vývoj. Inak to nie je ani v hnutí ľudí so zdravotným postihnutím. Bude nová vláda viac prihliadať na naše záujmy a potreby? Posunieme sa ďalej pri riešení viacerých otvorených otázok týkajúcich sa prístupnosti a kvality života vôbec?

Na to, aby sa občan – volič so zdravotným postihnutím mohol rozhodnúť čo najkompetentnejšie, prinášame vám v aktuálnom čísle Mostov inklúzie informácie, ktoré sa nám podarilo od jednotlivých kandidujúcich strán a hnutí získať. Samozrejme iba od tých, ktoré zareagovali na otázky z našej výzvy. Nevynecháme ani krátky súhrn práv voličov so zdravotným postihnutím a prieskum architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností spojených regionálnych volieb 2022, ktorý v januári zverejnil Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a jeho odporúčania sú aktuálne i dnes.

V závere druhého čísla vám ponúkame krátke poobhliadnutie za ukončivším sa prázdninovým obdobím v podobe niekoľkých článkov z akcií, ktoré sa uskutočnili v priebehu leta. Nechýba ani pozvánka do fotografickej súťaže Cesta svetla, ktorá v lete vyhlásila už svoj 19. ročník.

Prajeme vám príjemné čítanie a rozvážne rozhodovanie sa v prípade, že 30. septembra využijete svoje voličské právo.

Stanislav Sokol