Kontakt

Mosty inklúzie vydáva:

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike

  • Adresa: Račianska 153, 83154 Bratislava
  • IČO: 308 53 567
  • Organizačná forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 zb.
  • Dátum založenia: 20. 11. 2003

Kontakt na redakciu:

Šéfredaktor: Stanislav Sokol

Redakcia: Zuzana Rojíková, Michal Herceg

Emailová adresa: redakcia@nrozp-mosty.sk