Úvodník – Mosty inklúzie 03/2022

Začalo sa adventné obdobie. Predsviatočný čas ohlasuje príchod zimy. Minimálne tej kalendárnej. Realitu za našimi oknami necháme na posúdenie našich čitateľov. No je už zrejme všeobecným faktom, že december na základe charakteru počasia môžeme radiť skôr k mesiacom jesenným než zimným.…

Aktuálne z projektu Ascend

Začiatkom jesene sme vás na stránkach časopisu Mosty inklúzie informovali o prebiehajúcom projekte Ascend, o jeho aktivitách smerujúcich k rozvoju činnosti NROZP v SR. Teraz spoločne nahliadneme do záverečnej fázy projektu a predstavíme si úlohy, ktoré sa nám podarilo zrealizovať v priebehu jesene. Aktivity v oblasti…

Mládež o úroveň vyššie, prosím!

S cieľom porozumieť mladým ľuďom a poskytnúť im nové príležitosti vyhlásila Európska komisia rok 2022 za Európsky rok mládeže (European Year of Youth). Táto iniciatíva má zdôrazniť dôležitosť mladých ľudí v EÚ pri budovaní lepšej budúcnosti – ekologickejšej, inkluzívnejšej a…

Na našej prvej scéne sa podával jedinečný čaj

Divadlo Zrakáč, ktoré sa prehuplo už cez svoje desiate výročie, spoznali najprv bratislavskí návštevníci divadelného priestoru na Školskej ulici. Neskôr súbor zakotvil v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí a aktuálne je jeho domovskou scénou Slovenské národné divadlo. V tamojšom Modrom salóne už pred…

Na vozíku do prírody: na bezbariérových trasách vás nečaká all inclusive

Jozefa Blažeka z Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR poznám už roky. Kým prvýkrát sme sa stretli na šachovom turnaji, kde sa hýbalo nanajvýš bielymi a čiernymi figúrkami, teraz hovoríme o niečom, čo si vyžaduje pohybu oveľa viac. Ide o presun v prírode na vozíku. Priznám sa,…

Podporované bývanie: úplne normálny život

Ráno vstať, pripraviť si raňajky, zájsť do obchodu na nákup, uvariť si obed, navštíviť koncert či výstavu alebo si zaplávať v bazéne. Poviete si, úplne normálny život. Som v širšom centre Senice, v poschodovom dome, ktorý miestni poznajú pod menom Fordinálova vila. Dom…

Balík na podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím

Na Konferencii o integrácii osôb so zdravotným postihnutím na trh práce, ktorú zorganizovalo české predsedníctvo Rady EÚ 21. septembra v Prahe, Komisia prezentovala nový Balík pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Tento balík je jednou zo siedmich hlavných iniciatív ohlásených…

Poslankyni Žitňanskej parlament schválil štyri zákony

Poslankyňa NR SR pani Jana Žitňanská predložila na septembrovú schôdzu parlamentu štyri návrhy noviel zákonov týkajúcich sa priamo či nepriamo občanov so zdravotným postihnutím, na októbrovej schôdzi ich parlament s menšími úpravami schválil. Príspevok na opatrovanie pre poberateľov dôchodku sa…

Prvé zasadnutie Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím

Prvé zasadnutie Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len „Rada“) sa uskutočnilo 18. októbra 2022 on-line. Zasadnutie viedla Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka MPSVaR. Hneď na začiatku rokovania Rada schválila rokovací poriadok Rady vlády SR pre osoby so…

Budúceho ombudsmana čaká vyše 500 podnetov, sú medzi nimi aj podnety ľudí so zdravotným postihnutím

Stôl ombudsmana sa plní podnetmi, o ktorých nemá kto rozhodnúť. Kancelária verejného ochrancu práv je už sedem mesiacov bez ombudsmana. Medzi hromadiacimi podnetmi nechýbajú ani tie od ľudí so zdravotným postihnutím. Právnici, ktorí podnety skúmajú a prešetrujú, posunuli na ombudsmanský stôl…