Spolu s vami, spolu s nami…

…sme tu už 20 rokov. Občianske združenie Snepeda, ktorého predsedom je Roman Vojtechovský, vzniklo v Lučenci pred dvoma desiatkami rokov. Pôvodne sa volalo Spolok nepočujúcich pedagógov, so skratkou SNEPEDA, nedávno názov pozmenilo iba na Snepeda.

Hlavným cieľom občianskeho združenia je zapájať Nepočujúcich do kultúrneho a spoločenského života, vzdelávať a informovať ich o novinkách vo svete, ale aj vo vlastnej komunite. Rovnako je jej stavebným prvkom informovať počujúcu verejnosť o problematike Nepočujúcich a oboznamovať ich so svetom ticha. Všetky tehly jej činnosti a stanov, ale hlavne zásluha šikovných robotníkov vyformovali piliere fungujúceho domova, kde duchovné útočisko našli mnohí Nepočujúci.

Uveďme si konkrétne príklady angažovanosti tohto občianskeho združenia. Snepeda vydáva rozličné publikácie, ktorých autormi sú sami Nepočujúci, aktualizuje a dopĺňa elektronický slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka, kde si každý záujemca o posunkový jazyk môže rozšíriť repertoár posunkovej zásoby. Na svojom webe uverejňuje aj edukačné videonahrávky, ako pre dospelých, tak aj pre deti. Každoročne organizuje rôzne aktivity pre Nepočujúcich – športové, kultúrne či edukačné, ktoré sa tešia veľkému záujmu. Najznámejší z nich je Prešporský Medzinárodný deň nepočujúcich.

Pri príležitosti dvoch desaťročí fungovania zorganizovala Snepeda oslavu svojich narodenín. Dňa 9. decembra 2023 sa všetci členovia, priatelia či sponzori stretli v Dome kultúry v bratislavskom Ružinove. Sála prekypovala skvelou náladou. Bolo pripravené chutné občerstvenie a bohatý kultúrny program. Po uvítaní nás predseda previedol životnou cestou Snepedy, počnúc jej prvými krokmi až po súčasné míľniky. Toto milé stretnutie bolo obohatené dvoma významnými udalosťami. Jednou z nich bol krst novej knihy členky Veroniky Vojtechovskej. Knihu pokrstili nepočujúce deti vystreľovaním maličkých papierikov. Detské očká rozžiaril Mikuláš. Ten neodišiel naprázdno – deti ho doslova zasypali svojimi výtvormi, ktoré v rámci kreatívnych dielní vyrobili. Odmenou bol štedrý mikulášsky balíček. Na svoje si prišli aj dospelí – čakal ich kvíz, ktorý mal preveriť poznatky o fungovaní Snepedy a o aktuálnych informáciách zo sveta komunity Nepočujúcich. Podobný kvíz potrápil aj detské hlavičky. Obe kategórie súťažiacich čakali krásne vecné odmeny.

Pohľad na miestnosť plnú sediacich účastníkov podujatia, medzi ktorými stojí i kameraman.
Podujatie k 20. výročiu založenia Snepedy pritiahlo viacerých účastníkov. Foto: Zoltán Duray

Pomyselnou bodkou celého programu, a zároveň jeho najdôležitejšou časťou, bola autogramiáda novej knihy Veroniky Vojtechovskej. Veď najlepšie sa číta kniha s osobným venovaním priamo od autorky, nie? Najnovšia Veronikina knižka je otvoreným pokračovaním jej prvej knihy Črepiny hluchoty. Na skutočné humorné peripetie života Nepočujúcich nadviazala ďalším dielom Mozaika ticha. Na autogramiáde sa zúčastnila aj Kateřina Holubová, sestra spisovateľky, ktorá knihu obohatila nádhernými ilustráciami. Knižná novinka, ktorá vznikla pod perom a ceruzkou šikovných sestier, si nájde čestné miesto nielen na mojej poličke, ale aj v knižniciach a školách pre žiakov so sluchovým postihnutím.

Za zorganizovanie nádherného predvianočného popoludnia v rodinnom kruhu ďakujeme celému tímu Snepedy, no hlavne členom Vojtechovským, Nadácii mesta Bratislavy za finančnú podporu, hlavnému partnerovi Ružička & partners a Klaster regionálneho rozvoja. Poďakovanie patrí aj rôznym sponzorom: Bagetka Račko, CreoCom, Darfy, Domáce mini zákusky a Seik, dobrovoľníkom, podporovateľom, tlmočníkom a štábu Televízneho klubu nepočujúcich.

Alica Struková