Ruší sa výnimka o výkone asistencie rodinným príslušníkom, osobní asistenti aj opatrovatelia si prilepšia

Poberatelia príspevkov dostali  už v auguste viac peňazí. Od júla sa zvýšila hodinová sadzba za osobnú asistenciu a vyššiu odmenu dostali aj opatrovatelia. Rodinný príslušník sa ako asistent vracia do pozície ako pred pandémiou. Rezort práce vyčlenil na tento účel…

Opäť máme Radu vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím

Ako prebiehal proces založenia Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím? V roku 2011 bola transformovaná Rada vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím (RVOZP) na Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím (VOZP), ktorý sa stal odborným…

Do plachiet NROZP začína viať nový vietor: Predstavujeme vám projekt Ascend

Musíme priznať, že hnutie ľudí so zdravotným postihnutím u nás, organizačné štruktúry NROZP v SR nevynímajúc, je dlhodobo podfinancované a trpí nedostatkom personálu, ktorý by zabezpečil efektívny chod. Možnosti na rozvoj a budovanie nových kapacít sú stále dosť obmedzené. Oblastí, kde…

Návšteva z Bruselu

Projekt Ascend do tretice. V polovici augusta nás navštívila pani Phillipa Tucker, projektová koordinátorka Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) so svojou kolegyňou Giuliou D´agnolo. Phillipa je koordinátorkou EDF pre región strednej a východnej Európy a má o. i. na starosti…

Generálne zhromaždenie EDF

Okolo 200 účastníkov sa stretlo v Aténach 24. a 25. júna 2022 na generálnom zhromaždení Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF – European Disability Forum). Zo Slovenska sa ako delegáti zúčastnili Marek Machata, Branislav Mamojka a Iveta Mišová. Generálne zhromaždenie zvolilo nové vedenie organizácie…

Génová terapia môže byť  prelomová pri liečbe pacientov so spinálnou muskulárnou atrofiou

August je mesiacom povedomia o ochorení spinálnej muskulárnej atrofie (SMA). Ide o dedičné, neurologické ochorenie svalov. Je charakterizované úbytkom svalstva, čoho dôsledkom je neschopnosť chodiť, stáť alebo sedieť. Ide o zriedkavé ochorenie a je najčastejšou príčinou smrti u detí. Postihuje približne jedného…