Úvodník – Mosty inklúzie 01/2022

Vážení čitatelia,

opäť sa hlásime s časopisom Mosty inklúzie oneskorene, tak ako nám to dovoľuje jeho finančná podpora a v tomto roku preto plánujeme vydať len 5 čísiel. Prichádzame aj so sľúbeným novým šatom nášho webu. Zatiaľ ho považujte za  skúšobný. Preto vás prosíme o zhovievavosť a uvítame vaše námety na jeho možné zdokonalenie. Vytvorili sme ho tak, aby sme v budúcnosti, aj v období mimo finančnej podpory, mohli na ňom publikovať aktuálne informácie.

V tomto prvom čísle nájdete informácie o vytvorení Rady vlády pre osoby so zdravotným postihnutím a o generálnom zhromaždení EDF Prinášame informácie o projekte ASCEND, ktorého cieľom je budovanie komunikačnej kapacity NROZP vrátane tohto webu, rozvoj podmienok pre využívanie medzinárodných politík a programov a motivovanie mládeže k väčšiemu zapojeniu sa do hnutia ľudí so zdravotným postihnutím. Dozviete sa o možnostiach pomoci, výchovy a vzdelávania, o ktorých rodičia nepočujúcich detí väčšinou ani netušia ako aj o možnostiach génovej terapie pri liečbe pacientov so spinálnou muskulárnou atrofiou. Rozlúčime sa aj s Rodolfom Cattanim, významnou osobnosťou svetového i európskeho hnutia ľudí so zdravotným postihnutím.

Do budúceho čísla pripravujeme viac informácií o pomoci Ukrajincom u nás i na Ukrajine a hlavne informácie o novej legislatíve prijímanej v tomto období.

Chceme vám aj predstaviť našich nových redaktorov. Sú nimi Stanislav Sokol a Zuzana Rojíková. Samozrejme, stále vítame vaše články a námety tém na publikovanie a tešíme sa na spoluprácu.

Želáme vám zaujímavé a príjemné čítanie.

Redakcia