Generálne zhromaždenie EDF

Okolo 200 účastníkov sa stretlo v Aténach 24. a 25. júna 2022 na generálnom zhromaždení Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF – European Disability Forum). Zo Slovenska sa ako delegáti zúčastnili Marek Machata, Branislav Mamojka a Iveta Mišová.

Generálne zhromaždenie zvolilo nové vedenie organizácie na obdobie 2022 – 2026. Prezidentom bol opakovane zvolený Yannis Vardakastanis (Grécko). Podpredsedami sú Gunta Anca (Lotyšsko) a John Patrick Clarke (Írsko) a generálnou tajomníčkou je Ana Peláez Narváez (Španielsko).

V novom predsedníctve EDF nemá NROZP svojho zástupcu (v rokoch 2004 – 2022 bol jeho členom Branislav Mamojka). Zástupca NROZP má však právo zúčastňovať sa rokovaní predsedníctva s rovnakou podporou od EDF ako jeho členovia, ale nemá hlasovacie právo.

Po prvý raz prebiehali voľby elektronicky. Voliči používali vlastné notebooky, tablety alebo smartfóny. Voľby boli tajné a plne prístupné aj voličom so zdravotným postihnutím.

Generálnemu zhromaždeniu venovala zvláštnu pozornosť aj európska únia a grécka vláda o čom svedčia vystúpenia oficiálnych hostí:

  • Helena Dalli, EU komisárka pre rovnosť;
  • Dimitrios Papadimoulis, viceprezident európskeho parlamentu;
  • Eva Kaili, viceprezidentka európskeho parlamentu;
  • Katarina Ivankovic-Knezevic, riaditeľka, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu;
  • Giorgos Gerapetritis, Minister gréckej vlády;
  • George Stamatis, generálny tajomník gréckej vlády pre sociálnu solidaritu a boj proti chudobe;
  • Pietro Barbieri, predseda skupiny pre práva osôb so zdravotný postihnutím Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC);
  • Vladimír Cuk, výkonný riaditeľ International Disability Alliance (IDA)                                 

Medzi hlavné výsledky generálneho zhromaždenia patria:

Prijatie Deklarácie o právach žien a dievčat so zdravotným postihnutím. Táto deklarácia pripravuje cestu pre už tretí manifest plánovaný na rok 2023.

Prijatie zelenej politiky EDF, ktorá vytvorí udržateľnejšie a environmentálne zodpovednejšie hnutie zdravotného postihnutia.

Rozhodnutie o konaní európskeho parlamentu ľudí so zdravotným postihnutím na jar 2023. Témou bude „Budovanie inkluzívnej budúcnosti ľudí so zdravotným postihnutím v EÚ“.

Prijatá bola Rezolúcia o mieri. Presnejšie je to „Núdzová rezolúcia volajúca po mieri“, ktorá kolektívne vyjadruje víziu európskeho hnutia zdravotného postihnutia podporovať a žiť v inkluzívnej a mierovej spoločnosti.

Účastníkom bola poskytnutá aktuálna informácia o pomoci EDF a jej členských organizácií ľuďom so zdravotným postihnutím zasiahnutým vojnou na Ukrajine.

Účastníci boli tiež informovaní o aktivitách EDF V rôznych oblastiach politiky ako napríklad: Oblasť boja proti rodovo podmienenému násiliu (petícia EDF za ukončenie nútenej sterilizácie); Reforma európskej volebnej legislatívy; EU stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím a hodnotenie Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím implementácie dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskou úniou.

Generálne zhromaždenie tiež rozhodlo, že už 25-ročné stanovy potrebujú aktualizáciu  a schválilo postup prípravy ich revízie v priebehu roku 2023.

Redakcia