Odišiel Rodolfo Cattani

8. septembra 2022 nás navždy opustil Prof. Rodolfo Cattani, predseda Európskej únie nevidiacich. Prof. Rodolfo Cattani sa narodil v roku 1941. Vyštudoval filozofiu na Bolonskej univerzite. Bol učiteľom a 20 rokov bol generálnym riaditeľom Talianskej národnej knižnice pre nevidiacich.

Na fotografii je Prof. Rodolfo Cattani, v kongresovej miestnosti pred mikrofónom
Foto: Prof. Rodolfo Cattani nás navždy opustil 8.9.2022, zdroj: Newsletter EDF.

Začiatkom osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa začalo jeho aktívne pôsobenie v najväčších medzinárodných organizáciách obhajujúcich práva ľudí so zdravotným postihnutím. V roku 1984 bol pri založení Európskej únie nevidiacich (European Blind Union – EBU) a Svetovej únie nevidiacich (World Blind Union – WBU), kde pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách. V rokoch 1992 – 1995 bol podpredsedom WBU a v roku 2019 nastúpil do čela EBU ako jej prezident.

Bol pri založení Európskeho fóra zdravotného postihnutia (European Disability Forum – EDF) v roku 1997  a členom jeho predsedníctva, od roku 2005 bol členom výkonného výboru  EDF, v rokoch 2009 až 2017 bol jeho generálnym tajomníkom a dlhé roky bol predsedom komisie EDF pre spoluprácu s EÚ. Od roku 2006 bol členom pracovnej skupiny ANEC – The European consumer voice in standardisation  – Európsky spotrebiteľský hlas v normalizácii, organizácie obhajujúcej spotrebiteľské záujmy. Od roku 2011 bol podpredsedom Platformy európskych sociálnych mimovládnych organizácií.

Zohral integrálnu úlohu pri realizácii zásadných politík v oblasti zdravotného postihnutia. Jeho aktivita bola rozhodujúca pre schválenie Európskeho zákona o prístupnosti, Smernice o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií a Marakéšskej zmluvy. Bol to vizionár, ktorý usmerňoval našu prácu v sociálnej oblasti.

„S Rodolfom sme sa poznali viac ako štyridsať rokov. Veľmi často sme spolu komunikovali najmä v období, keď sme spoločne pracovali na rôznych projektoch, v odborných komisiách a orgánoch EBU a EDF. Bol výborný vo formulovaní problémov a hľadaní riešení, skvelý diskutér zanietený pre prácu. Ovládal niekoľko svetových jazykov, takže aj jazykové bariéry dokázal razom prelomiť. Strácame v ňom nielen významnú osobnosť ale aj výborného človeka a priateľa,“ spomína Branislav Mamojka, predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR.

Rodolfo Cattani bol a zostane súčasťou našej kolektívnej pamäti. Spomíname s úctou a nikdy nezabudneme!

Redakcia