Návšteva z Bruselu

Projekt Ascend do tretice. V polovici augusta nás navštívila pani Phillipa Tucker, projektová koordinátorka Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) so svojou kolegyňou Giuliou D´agnolo. Phillipa je koordinátorkou EDF pre región strednej a východnej Európy a má o. i. na starosti projekt Ascend a aktivity na pomoc ľuďom z Ukrajiny so ZP. Počas jej pracovnej návštevy v Bratislave sme ju požiadali o nasledujúci rozhovor.

Na akých projektoch momentálne v EDF pracujete?

P: Riadim projekt Ascend financovaný Citi Foundation a pracujem tiež na humanitárnych projektoch pre Ukrajinu financovaných CBM.

Môžete našim čitateľom, ktorí o nich ešte nepočuli, v krátkosti predstaviť tieto projekty?

P: Projekt Ascend je jednoročný projekt určený na rozvoj organizácií ľudí so zdravotným postihnutím v strednej a východnej Európe. Projekt má tri piliere: budovanie komunikačných nástrojov, využívania medzinárodných politík a programov a motivovanie mládeže k väčšiemu zapojeniu sa do hnutia ľudí so ZP. Projekt sa uskutočňuje v spolupráci s národnými organizáciami ľudí so ZP z krajín: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko, ktoré zastupuje Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR.

Projekt na pomoc ľuďom z Ukrajiny je navrhnutý tak, aby poskytol okamžitú pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí opúšťajú Ukrajinu, a ďalej zabezpečil, aby sa potreby týchto ľudí zaradili do širšej humanitárnej pomoci. Práca sa tiež zameriava na posilnenie hnutia ľudí so ZP vo všeobecnosti.

V týchto dňoch realizujete návštevu niekoľkých krajín, ktoré sú zapojené do uvedených projektov. Prichádzate z Maďarska, aký bol váš pobyt tam? Splnil vaše očakávania?

P: Maďarsko bolo veľmi zaujímavým miestom pre návštevu. Videla som skvelé domáce projekty, kde Maďari priamo podporujú integráciu ľudí opúšťajúcich Ukrajinu. Videla som aj príklady toho, ako môžu rôzni ľudia so ZP spoločne žiť v komunitnom prostredí a navzájom sa podporovať na základe toho, aké sú ich potreby a silné stránky.

Tiež som zistila, ako je hnutie ľudí so ZP dobre prepojené, organizované a dúfam, že v nadchádzajúcich rokoch v tejto krajine zaznamenáme veľa úspechov.

Čo sa týka ďalších krajín – môžete sa s nami podeliť o nejaké projektové aktivity/ prístupy, ktoré vás zaujali možno viac ako iné. Inšpirujte nás :: V Českej republike som počula o tom, ako ľudia so ZP bojujú, aby dosiahli lepšiu implementáciu legislatívy. Uvediem príklad – napriek tomu, že zákon hovorí, aby firmy zamestnávali ľudí so ZP, firmy tak nerobia a radšej platia nízke neúčinné pokuty. Som nadšená, keď počujem, že miestni ľudia sa bránia a spolupracujú so zainteresovanými stranami, aby zabezpečili dodržiavanie zákona.

Poďme teraz na Slovensko. Pripravili sme tu pre vás niekoľko aktivít a stretnutí. Navštívili ste našu komisárku pre osoby so ZP, centrum Bivio, Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Organizáciu muskulárnych dystrofikov v SR. Mali ste možnosť vyskúšať si s členmi ÚNSS aktivitu na slackline. Aký máte dojem z pobytu u nás?

P: Slovenské hnutie ľudí so ZP je veľmi vplyvné. Čo vám chýba v oblasti finančnej, dokážete kompenzovať odbornosťou a nadšením. Napriek tomu, že je tu málo financií, veľmi ma inšpiruje to, čo hnutie dosahuje vďaka strategickému uvažovaniu. Pre ochrancov ľudských práv je vždy veľmi dôležité, aby boli kreatívni, motivovaní a odhodlaní. U vás vidím tieto atribúty prítomné veľmi výrazne. Aj preto som naozaj rada, že tunajšie hnutie dostáva podporu na ďalší rozvoj.

Hore zľava Giulia D´agnolo z EDF, Branislav Mamojka a Michaela Hajdukova z NROZP v SR, Phillipa Tucker z EDF, dole zľava: Jozef Blažek, Andrea Madunová, Adam Burianek z OMD v SR.
Počas návštevy v Organizácii musklulárnych distrfikov v SR. Foto: OMD v SR.

Aký je váš itinerár na najbližšie dni? Aké ďalšie zaujímavé stretnutia máte na programe?

P: V Bulharsku sa v najbližších dňoch stretnem s tamojším tímom, aby som prediskutovala ich plánované školenia týkajúce sa komunikácie, budovania mládežníckeho hnutia ako aj fungovania politík a programov. V každej krajine dostanem príležitosť vypočuť si od miestnych obhajcov ľudských práv, aké sú ich výzvy. Budeme o tom veľa diskutovať aj v Bulharsku.

Môžete nám priblížiť stretnutie so zástupcami Citibank? Prečo sú podľa vás takéto stretnutia pre našu prácu dôležité?

P: Počas tejto pracovnej cesty som sa stretla s niekoľkými zamestnancami Citibank (konkrétne išlo až o štyri krajiny): Beata Smid, Galina Tomova a Marie Mališková. S ostatnými sa stretnem neskôr počas návštev v ďalších krajinách. Na rôznych úrovniach je nevyhnutné stretnúť sa s týmito dôležitými partnermi. Poskytli nám finančné zdroje a my ako EDF a partnerské organizácie prinášame odborné znalosti na realizáciu projektu, ale vždy je tu priestor na ďalší rozvoj spolupráce. Spraviť z týchto ľudí doslova spojencov na podporu našej práce a tiež zistiť, čo môžeme urobiť pre to, aby sme pomohli aj my im. Všetci zástupcovia Citibank sa veľmi zaujímali o prácu na projekte Ascend, venujú sa inklúzii ľudí so ZP, takže ma inšpirovala ich túžba podporiť túto prácu.

Vieme, že sa pripravujú plány pre druhú fázu v súčasnosti bežiacich projektov. Môžete nám prezradiť, aká je pravdepodobnosť, že sa budú realizovať?

P: Ľudia zo Citi Foundation nám povedali, že v septembri sa dozvieme, či sme pre ďalšiu fázu projektov uspeli. Verím, že úspešní budeme. Chápu našu prácu i jej dôležitosť a za to im môžeme byť veľmi vďační.

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali našim čitateľom.

Stanislav Sokol