Podstránka pomoci pre ľudí so zdravotným znevýhodnením prichádzajúcich z Ukrajiny

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením informuje, že bola spustená podstránka, ktorá sumarizuje možnosti podpory pre ľudí z Ukrajiny, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie a ich rodiny.

Tvorcovia podstránky z Platformy rodín sa snažili, aby informácie boli pre každého zrozumiteľné a dostupné na jednom mieste. Aj preto je táto podstránka v troch jazykových mutáciách, a to v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku.

Veríme, že informácie na jednom mieste pomôžu aj vám v práci s ľuďmi z Ukrajiny, ktorí vďaka ruskej invázií prišli o svoj domov a miesto bezpečia a hľadajú útočisko na Slovensku.

Nový web: Pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny z Ukrajiny

Stanislav Sokol