Fotografická súťaž EDF 2022: Zasvieťme svetlo na mladých ľudí so zdravotným postihnutím

EDF otvorilo aktuálny ročník európskej fotografickej súťaže „Zasvieťme svetlo na mladých ľudí so zdravotným postihnutím“. Termín na podanie prihlášok je 30. november 2022.

Táto súťaž má za cieľ prostredníctvom fotografie zvýšiť povedomie spoločnosti o tom ako žijú mladí ľudia so zdravotným postihnutím a ako sú začlenení alebo vylúčení zo spoločnosti. Hľadáme momenty, ktoré zobrazujú mladých ľudí so zdravotným postihnutím ako protagonistov ich každodenného života.

Mladí ľudia so zdravotným postihnutím sa v médiách objavujú len zriedka, čím sa dostávajú do úzadia. To je jeden z dôvodov, prečo sa objavilo značné množstvo influencerov. Chcú ukázať svetu, aké to je byť dnes mladým človekom so zdravotným postihnutím a hovoriť o výzvach a nerovnostiach, ktoré sú okolo nich. Majú rovnaké právo študovať, cestovať, pracovať, športovať, mať kultúrne zážitky atď., a predsa musia prekonávať značné prekážky, aby dosiahli plnohodnotný život.

Ste mladý človek so zdravotným postihnutím? Alebo nejakého poznáte? Vytiahnite svoj fotoaparát! Či už ste mladý človek so zdravotným postihnutím alebo nie, zúčastnite sa. Ukážte nám ako žijú mladí ľudia so zdravotným postihnutím!

Ako sa prihlásiť?

  • Pozorne si prečítajte všetky podmienky a dokumenty potrebné na účasť v súťaži.
  • Prihlášku možno podať e-mailom na adresu Natalie Suarez, referentky pre komunikáciu EDF (natalia.suarez@edf-feph.org).
  • Všetky prihlášky musia byť doručené do 30. novembra 2022, 23:59 SEČ.

   Kto sa môže prihlásiť?

   Občania alebo rezidenti z EÚ/ EHP v akomkoľvek veku. Neplatí sa žiadny vstupný poplatok. Účasť je individuálna, nie za organizáciu.

   Čo je potrebné predložiť?

   Všetci účastníci musia predložiť tieto tri náležitosti:

   1. Jednu originálnu fotografiu vo vysokom rozlíšení (300 dpi) s popisom alebo jeden originálny umelecký výtvor (komiksy a kresby) s ich popisom vysvetľujúcim myšlienku/ príbeh.
    Povolené: úpravy, filtre, vstavané efekty fotoaparátu.
    Nepovolené: koláže (viac ako jedna fotografia), vodoznaky, text alebo iné prvky pridané do fotografie.
   2. Krátky popis v angličtine vrátane mena autora, mesta a krajiny, kde bola fotografia vytvorená.
   3. Podpísané splnomocnenie na práva, formát docx, 132kB. Potrebné sú dva podpisy, jeden od osoby, ktorá fotku vytvorila, a jeden od osoby (osôb), ktoré sa na nej nachádzajú. Účastníci, ktorí fotografujú deti, musia získať a poskytnúť organizátorovi písomný súhlas rodičov/ opatrovníkov daného dieťaťa.

   Fotografická súťaž 2022 – splnomocnenie na práva, formát docx, 132kB

   Autorské práva

   Všetky prihlásené diela musia byť originálmi a účastník súťaže musí byť buď výhradným vlastníkom alebo nadobúdateľom autorských práv. Zapojením sa do súťaže si účastníci zachovávajú plné autorské práva na svoje diela. Účastníci však zároveň súhlasia s tým, že budú viazaní Právnymi podmienkami Facebooku. Účastníci tiež udeľujú Európskemu fóru zdravotného postihnutia (EDF) právo publikovať a vystavovať prihlásené fotografie.

   Ako sa budú fotografie/ diela vyberať?

   Všetky fotografie a umelecké diela sú pred prijatím a zaradením do užšieho výberu skontrolované, či spĺňajú pravidlá súťaže. Po posúdení fotografie alebo umeleckého diela dostanú účastníci e-mail s informáciou, či boli prijaté alebo zamietnuté. Všetky fotografie by mali byť publikované v albumoch na facebookovej stránke EDF a v ďalších sociálnych médiách EDF.

   Porota

   Porota bude zložená z dvoch členov Predsedníctva EDF, z dvoch zamestnancov EDF, ako aj dvoch profesionálnych umelcov. Prihlásené diela budú hodnotené na základe nasledujúcich kritérií:

   • Kvalita
   • Inovácia
   • Kreativita
   • Relevantnosť k téme

   Diela, ktoré sú urážlivé, hanlivé, obscénne alebo zverejňujú osobné údaje, budú tiež zo súťaže vylúčené.

   Výber víťazných diel

   Vyberie sa 20 finalistov, ktorých diela budú vystavené online a na sociálnych sieťach. Meno výhercu bude známe po 30. novembri. Rozhodnutie poroty je konečné a nebude k nemu prijatá žiadna polemika. Po tom ako porota vyberie, budú organizátori informovať 20 finalistov e-mailom.

   Ceny

   Traja finalisti získajú tieto ceny:

   • 1. miesto: 500 €
   • 2. miesto: 300 €
   • 3. miesto: 200 €

   Akceptácia pravidiel súťaže

   Účasťou v súťaži vyjadrujú účastníci súhlas s pravidlami súťaže vrátane súhlasu s udelením autorských práv EDF.

   Podvádzanie

   Férovosť a rešpekt sú základnými princípmi súťaže. Každý účastník dôvodne podozrivý z podvádzania bude zo súťaže diskvalifikovaný a jeho diela budú vylúčené. V tejto veci sa nebude viesť žiadna polemika.

   Dokumenty

   Stanislav Sokol, zdroj: Newsletter EDF