Úvodník – Mosty inklúzie 05/2022

Vitajte na stránkach piateho čísla časopisu Mosty inklúzie. V jeho úvode sa vrátime ku končiacemu sa projektu Ascend, v rámci ktorého sme 21. novembra zorganizovali webinár o príležitostiach pre mladých ľudí so ZP na aktívnejší prístup k životu. Jednou z prednášok bola aj prezentácia Matúša…

Možnosti, ktoré ponúkajú programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity pre mladých ľudí so znevýhodnením

Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity vstúpili ešte v roku 2021 do nového programového obdobia. Zároveň ohlásili množstvo nových príležitostí a iniciatív súvisiacich so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho i neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe. Jednou z dôležitých noviniek programu…

Zaujímajú nás priority mladých ľudí so zdravotným postihnutím

Prieskum pod týmto názvom zameraný na názory a skúsenosti mladých ľudí so ZP bol realizovaný od konca septembra do začiatku novembra 2022 ako jedna z aktivít projektu Ascend. Spolupracovali na ňom Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR a Rada mládeže Slovenska.…

Banská Bystrica chce mať park pre všetkých

Banskú Bystricu čaká rozsiahla rekonštrukcia mestského parku. Aby bol park skutočne pre každého, mesto si ešte pred konečným návrhom pozvalo takzvané fokusové skupiny, ktoré sa k realizácii obnovy parku vyjadrili. Okrem mamičiek, seniorov a ľudí bez domova, pozvali aj zdravotne postihnutých. Skupinu…

Kolobežky strpčujú život ľuďom so zdravotným postihnutím, za nesprávne parkovanie hrozí pokuta

Kolobežky – novodobý trend, ktorý je pomocník a zároveň tichá nástraha pre nevidiacich. Elektroautá, bicykle a najnovšie aj kolobežky. Zelená ekodoprava, ktorá dáva červenú ľuďom so zdravotným postihnutím. Nie všetko, čo je nové, pomáha všetkým skupinám ľudí. Zatiaľ, čo pred niekoľkými…

Access City Award 2023: Oceňovali európske mestá v oblasti prístupnosti

Cenu Access City Award udeľuje Európska komisia od roku 2010 s cieľom odmeniť a zviditeľniť mestá, ktorým záleží na prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. Bezbariérovosť je predpokladom participácie osôb so zdravotným postihnutím na rovnakej úrovni s ostatnými vo všetkých oblastiach…

S Théseem bez překážek 2022 – prvá česko-slovenská konferencia o prístupnosti

Prístupnosť digitálneho prostredia a dokumentov je pre používateľov informačných technológií s rôznymi druhmi znevýhodnenia kľúčové slovo. Iné potreby na sprístupňovanie obsahu majú ľudia so zrakovým, iné so sluchovým a úplne odlišné ľudia s fyzickým postihnutím. O tom, aká je prístupnosť dôležitá, čo znamená pre odborníkov…

Pomoc nie je povolaním, ale poslaním

Odbornosť je pri práci s ľuďmi so zdravotným postihnutím dôležitá, ale omnoho dôležitejšie je vykonávať túto prácu srdcom. Ak sa sociálny pracovník stretne na vlastnej koži s hendikepom, v bežnom živote to nemusí byť až taká výhoda, ale pri práci s klientom určite áno.…

Najefektívnejšia pomoc začína v útlom detstve

Ak sa vám narodí dieťa so zdravotným postihnutím, pre každú rodinu je to ťažká situácia a nikto ju nechce zažiť. Ak sa už do tejto situácie rodina dostane, najdôležitejšia je včasná pomoc viacerých odborníkov. Zlínske středisko ranní péče EDUCO zozbieralo 41…