Schválený program Slovensko a účasť MNO

Program Slovensko na roky 2021 – 2027 schválila Európska komisia 22. novembra 2022. Ako sa uvádza na webe Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ministerstvo  prináša v programovom období 2021 – 2027 výrazné zjednodušenie procesov nielen prijímateľom prostriedkov z fondov…