Kolobežky strpčujú život ľuďom so zdravotným postihnutím, za nesprávne parkovanie hrozí pokuta

Kolobežky – novodobý trend, ktorý je pomocník a zároveň tichá nástraha pre nevidiacich. Elektroautá, bicykle a najnovšie aj kolobežky. Zelená ekodoprava, ktorá dáva červenú ľuďom so zdravotným postihnutím.

Nie všetko, čo je nové, pomáha všetkým skupinám ľudí. Zatiaľ, čo pred niekoľkými rokmi ľudia so zrakovým postihnutím bojovali za ozvučenie elektrických áut, teraz im komplikujú situáciu na chodníkoch voľne stojace kolobežky. „Predstavte si, že pokojne kráčate po chodníku, používate obvyklé prvky orientácie a zrazu cítite nepríjemný tlak na hrudnej kosti. Je to vytočený volant kolobežky a vy zrazu “skúmate“ terén na opačnej strane chodníka. V tom najlepšom si trochu ponadávate a pokračujete v ceste ďalej, ale môže sa stať aj vážnejšie zranenie,“ opisuje nepríjemnú situáciu nevidiaci Pavol, ktorý žije v Banskej Bystrici.

Aj Janka je nevidiaca, žije v Bratislave a pri chôdzi používa bielu palicu. „S kolobežkami som už mala dva strety. V jednom prípade, keď som išla ráno do práce, v strede chodníka bola odstavená kolobežka, cez ktorú som spadla a narazila si ruku. Hneď mi našťastie prišli pomôcť okoloidúci,“ opisuje nemilý zážitok masérka, ktorá kvôli zraneniu bola niekoľko dní práceneschopná.

Na obrázku sú dve nevhodne zaparkované kolobežky, ktoré čiastočne blokujú chodník
Nesprávne zaparkované kolobežky môžu spôsobiť nepríjemnosti. Zdroj: TASR

Nevidiaci si kolobežku na chodníku nevšimnú, na stretnutí to vysvetlili ich zástupcovia

Aj na základe tejto udalosti sa ešte v lete 2022 stretli zástupcovia z bratislavského Magistrátu, mestskej polície, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), iniciatívy Cyklokoalícia ako aj spoločností Bolt a Tier prevádzkujúcich kolobežky, aby sa informovali o problémoch, ktoré zdieľané kolobežky, žiaľ, spôsobujú.

Stretnutie iniciovalo Hlavné mesto Bratislava. Boli naň pozvaní aj zástupcovia Polície SR, ktorí sa však ospravedlnili. „Na stretnutie sme pozvali i nevidiacich, aby povedali o svojich skúsenostiach s kolobežkami. V Bratislave sa nám stalo, že nevidiaci prepadol cez takto zle zaparkovanú kolobežku, čo viedlo k zraneniu a práceneschopnosti. Ďalším problémom je nesprávne používanie kolobežiek na chodníkoch, kam kolobežky svojou rýchlosťou nepatria. V neposlednom rade je problém ich tichý chod a tým pádom nemožnosť zaregistrovať prichádzajúcu kolobežku, “ hovorí Tomáš Bako z ÚNSS.

Podľa Baka bolo výsledkom stretnutia pridanie zástupcov nevidiacich do pracovnej skupiny vytvorenej Magistrátom, kde sa rieši zlé parkovanie kolobežiek. „Tak isto sme boli informovaní, že existuje iniciatíva pre ozvučenie kolobežiek, aby ich počas jazdy bolo počuť,“ dodáva Bako. Problémom elektrických kolobežiek nie je len zlé parkovanie, ale aj nesprávne používanie kolobežiek na chodníkoch. Chodník totiž nie je miestom vyhradeným pre jazdu kolobežky. Navrhlo sa, aby boli prizvané aj iné organizácie, napr. vozičkárov, ktorých sa kolobežky tiež dotýkajú. „Dohodli sme sa na ďalších stretnutiach, zatiaľ sa neuskutočnili,” hovorí Tomáš Bako.

Popri zle zaparkovanej kolobežke vozíčkar neprejde

Kolobežky výrazne komplikujú situáciu aj ľuďom pohybujúcim sa na vozíku. „Môžu zužovať priechodnosť chodníka pre ľudí na vozíku, môžu byť nebezpečnou prekážkou aj pre chodcov dorozumievajúcich sa v posunkovom jazyku, ktorí si pri sústredení sa na komunikáciu nemusia všimnúť nečakanú prekážku,“ vysvetľuje Anna Pivková z Oddelenia sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením bratislavského Magistrátu. To isté platí pre ľudí s mentálnym postihnutím, ale aj pre chodcov, ktorí sa počas chôdze sústreďujú viac na smartfón ako na svoje okolie.

Na Magistráte padla predbežná dohoda, ktorá čiastočne zmení politiku parkovania kolobežiek. Dohodli sa možnosti spolupráce, najmä nahlasovania nesprávne zaparkovaných kolobežiek zo strany ÚNSS a ich úpravu prevádzkovateľmi mikromobility, potvrdila Anna Pivková.

Najskôr mohli parkovať kdekoľvek

Mesto Bratislava má záujem podporovať zdieľanú mobilitu, ktorá významne podporuje redukciu používania áut. „Samozrejme, musia sa dodržiavať pravidlá. Tak ako sa začalo s nastavovaním pravidiel, keď sa spustil Bike sharing od Slovnaftu, aj tieto pravidlá sa neustále upravujú,” vysvetľuje Tomáš Peciar z agendy zdieľanej mobility Hlavného mesta Bratislava.

Ako prvá prišla v roku 2019 spoločnosť Bolt so zdieľanými kolobežkami. Najskôr mohli parkovať kdekoľvek, potom sa tieto pravidlá upravili. Až po vstupe spoločnosti Tier do hlavného mesta sa vytvorila politika konkrétnych parkovacích zón pre kolobežky. Podľa Tomáša Peciara je týchto miest približne 600 a na základe podnetov občanov sa priebežne menia, dopĺňajú, presúvajú alebo odstraňujú, čo je v právomoci hlavného mesta.

„Neustále prebieha vzdelávanie používateľov kolobežiek, aby nejazdili po chodníku a parkovali na vyhradených miestach. Pokiaľ sa tak nedeje, dostávajú používatelia notifikácie a tiež pokuty za nesprávne parkovanie mimo zóny,“ vysvetľuje Peciar.

Pravidlá sa vyvíjajú, problémom ostávajú súkromné kolobežky

Parkoviská pre kolobežky sú od roku 2022 vizuálne vyznačené, pretože presnosť signálu GPS má odchýlku 2 – 3 metre, ktoré by mohli zasahovať do chodníka alebo iných priestorov. Zatiaľ čo kolobežky zo strany spoločností, ktoré ich prevádzkujú, majú kvôli bezpečnosti v jednotlivých zónach rýchlosť obmedzenú na maximálne 25 km/ h, súkromných kolobežiek sa tento limit netýka. „Problémom naďalej ostávajú používatelia súkromných kolobežiek, ktorí v kontraste s verejnými prostriedkami zdieľanej mobility jazdia rýchlosťou aj 60 km/ h,“ vysvetľuje Peciar.

Spoločnosť Bolt, Magistrát a mestská polícia pripravujú v spolupráci s Ministerstvom dopravy vzdelávaciu kampaň Na kolobežke bezpečne, ktorá by mala vzdelávať všetkých používateľov kolobežiek – aj tých súkromných.

O politiku parkovania kolobežiek sa starajú mestskí policajti

Keď eko spoločnosti vstúpili do hlavného mesta, parkovanie kolobežiek bolo neregulované a fungovali tzv. free floating systémom. „Kolobežky tak bolo možné odstaviť a vyzdvihnúť na ľubovoľnom mieste v meste. Dôsledkom toho boli veľmi nevhodne zaparkované kolobežky, ktoré spôsobovali nepríjemnosti nielen slabozrakým a nevidiacim, ale aj rodičom s kočíkmi, ľuďom na vozíčkoch alebo s pohybovým obmedzením,” hovorí Peter Borko z Mestskej polície Bratislava. Aj preto pristúpili k regulácii parkovania elektrických kolobežiek v meste. V súčasnosti existujú parkovacie plochy, ktoré vznikli dohodou a priebežne sa upravujú a prispôsobujú. Aplikácia by tak nemala povoliť zaparkovanie kolobežky kdekoľvek, používatelia pri takomto konaní môžu byť sankcionovaní. Aj vďaka tomuto kroku sa počet zle zaparkovaných kolobežiek v hlavnom meste výrazne znížil.

„Uvedomujeme si, že nedbalo odložené kolobežky sa stále v uliciach objavujú. Naše policajtky a policajtov preto inštruujeme, aby takto nájdené kolobežky postavili na miesto na to určené, ak je blízko. Prípadne, aby kolobežku posnuli s cieľom zamedziť možnému zraneniu. Za umiestnenie kolobežky je však zodpovedný prevádzkovateľ služby a prenajímateľ. Mestská polícia nemôže robiť servis súkromnej firme a dozerať na to, kde má uložené kolobežky,” uzatvára Peter Borko.

Stret s kolobežkou majú hlásiť ako dopravnú nehodu

Ako vyplynulo zo stretnutia, pokiaľ sa zrakovo postihnutý zrazí s kolobežkou alebo sa akokoľvek zraní, polícia odporúča tento incident nahlásiť ako dopravnú nehodu. „Kolobežky sú stále na chodníkoch, nič sa nezmenilo, len nám odporúčajú, aby sme incidenty hlásili ako dopravnú nehodu. Žijem v strachu, či nabudúce nepreletím cez ďalšiu zle zaparkovanú kolobežku,” hovorí po stretnutí nevidiaca Jana. Vo všeobecnosti ľudia so zrakovým postihnutím nemajú problém s kolobežkami, ktoré sú zaparkované správne a nestrpčujú im tak život. Nemôžu byť však priaznivcami eko dopravy, ktorá im spôsobuje komplikácie a neustále obavy pri samostatnej chôdzi.

„Neodsudzujem kolobežky ako také, pretože ich tiež považujem za prostriedok, ktorý uľahčuje presun a šetrí čas, ale apelujem na ľudí, aby dodržiavali pravidlá a mysleli na ostatných. Snažte sa byť ohľaduplní a verte, že odporcov bude menej,“ uzavrel nevidiaci Pavol, ktorý sa tiež už niekoľkokrát stretol so zle zaparkovanou kolobežkou. V jeho prípade k zraneniu našťastie nedošlo.

Zuzana Rojíková