Banská Bystrica chce mať park pre všetkých

Banskú Bystricu čaká rozsiahla rekonštrukcia mestského parku. Aby bol park skutočne pre každého, mesto si ešte pred konečným návrhom pozvalo takzvané fokusové skupiny, ktoré sa k realizácii obnovy parku vyjadrili. Okrem mamičiek, seniorov a ľudí bez domova, pozvali aj zdravotne postihnutých.

Skupinu ľudí so zdravotným postihnutím tvorili nevidiaci, slabozrakí, ľudia na vozíku, ale aj pohybujúci sa s opornými pomôckami. Spoločnými krokmi prechádzali po chodníkoch parku, ktorý aktuálne slúži viac ako tranzit, než oddychová zóna.

„Pre nás bolo dôležité, aby sa podnety zdravotne postihnutých nečlenili na špeciálne, ale aby boli súčasťou odporúčaní,“ hovorí Eva Mazancová z partnerskej organizácie mesta Dialogue Center n. o., ktorá sprevádzala fokusovú skupinu zdravotne postihnutých.

Bezbariérovosť na prvom mieste

Bezbariérovosť pripomínali zrakovo aj pohybovo postihnutí. Je dôležité takto upraviť vstupy do parku, aby zrušením jednej bariéry, napríklad pre vozičkára, nevznikla ďalšia povedzme pre nevidiaceho. Rovnako bolo dôležité pripomenúť, aby bariéry nevznikali priamo v parku, napríklad schodmi v priestore. Prihliadať by mali aj na kontrastné odlíšenie lavičiek a ďalších objektov vo voľnom priestore. Po vstupe do parku by sa nevidiaci mohli tešiť aj na reliéfny orientačný plán. Náučné chodníky by mali obsahovať taktiež reliéf, ktorý podporuje predstavivosť. Zaujímavým spestrením, a to nielen pre nevidiacich, by mali byť mini repliky banskobystrických monumentov.

Na fotografii sa nachádza fokusová skupina zdravotne postihnutých v mestskom parku
Fokusová skupina zdravotne postihnutých v mestskom parku

Šport aj pre hendikepovaných

Medzi požiadavky ľudí s pohybovým postihnutím patrilo vytvoriť bezbariérový altánok na oddych, rovnako aj bezbariérové ihrisko. Pribudnúť by mal tiež mobiliár so športovým vybavením, ktorý by mohli využívať i ľudia so zdravotným postihnutím. Medzi podnetmi bol aj nápad urobiť ihrisko s nízkym oplotením, ktoré by zabezpečilo ochranu detí pred premávkou v tesnej blízkosti parku. Bola to požiadavka mamičiek  so zrakovým postihnutím, ktoré majú obmedzenú zrakovú kontrolu. Takto by sa ich dieťa mohlo hrať v bezpečne oplotenom voľnom priestore aj priamo v centre mesta. Ohrozovať ich nebudú ani kolobežky či bicykle. „Kolobežkárske a cyklistické trasy nespadajú do povolených prvkov parku, takže sa nebudú realizovať,“ konštatuje Eva Mazancová.

Návrhy slúžia  pre architektov, problém môžu byť pamiatkari

Vodiace línie, ktoré sú v novodobých parkoch takmer samozrejmosťou, banskobystrický park možno mať nebude, pretože to pamiatkový zákon neumožní. Problémom je kombinácia mláta a dlažby na chodníkoch, ktorú požadujú pamiatkari. Mesto verí, že aj s touto požiadavkou si konečný architekt poradí. Ako konštatuje Eva Mazancová, išlo o konkrétne návrhy zo strany obyvateľov, ktoré zahrnuli do záverečnej správy. Tá je podkladom pre architektonický návrh. Ako a či vôbec budú tieto prvky zaradené do konečných návrhov je otázne a ostáva to len na rozhodnutí architekta a na konečnom vysúťaženom projekte.

Zuzana Rojíková