Access City Award 2023: Oceňovali európske mestá v oblasti prístupnosti

Cenu Access City Award udeľuje Európska komisia od roku 2010 s cieľom odmeniť a zviditeľniť mestá, ktorým záleží na prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. Bezbariérovosť je predpokladom participácie osôb so zdravotným postihnutím na rovnakej úrovni s ostatnými vo všetkých oblastiach života. Mesto je prístupné, keď ľudia so zdravotným postihnutím môžu napríklad plnohodnotne získavať informácie, používať autobusy, električky, metro, využívať parky a ihriská alebo sa dostať do verejných budov ako knižnica, športová hala či mestský úrad.

Prečo ocenenie Access City Award?

Zhruba 87 miliónov ľudí má v EÚ nejaký druh zdravotného postihnutia. Ak nebude prostredie prístupné, nebudú sa títo ľudia môcť zapojiť do života komunity ako ostatní. Okrem toho je v súčasnosti Európa v podstate mestskou spoločnosťou, pričom sedem z desiatich občanov EÚ žije v meste.

Cena Access City Award je súčasťou širšieho úsilia EÚ o zlepšenie života osôb so zdravotným postihnutím. Snaží sa o to najmä prostredníctvom Stratégie pre práva osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 a Európskeho piliera sociálnych práv.

Toto ocenenie je iniciatívou EÚ, ktorá vyzdvihuje snahu miest stať sa prístupnejšími, podporuje rovnaký prístup k životu v meste pre ľudí so zdravotným postihnutím a umožňuje miestnym orgánom propagovať a zdieľať svoje osvedčené postupy.

Kto sa môže prihlásiť

Cena Access City Award je otvorená pre všetky mestá EÚ nad 50 tisíc obyvateľov alebo mestské oblasti pozostávajúce z dvoch alebo viacerých miest s celkovým počtom obyvateľov nad 50 tisíc.

Proces výberu je rozdelený do dvoch fáz: predbežný výber na vnútroštátnej úrovni a konečný výber na európskej úrovni. Národné poroty v každej krajine posunú do užšieho výberu maximálne tri mestá. Z vopred určených kandidátov vyberie víťazov európska porota.

Porota berie do úvahy zrealizované i plánované opatrenia v týchto oblastiach:

  • zastavané prostredie a verejné priestranstvá,
  • doprava a súvisiaca infraštruktúra,
  • informácie a komunikácia,
  • verejné zariadenia a služby.

Úspešný žiadateľ musí preukázať systematický prístup k otázke prístupnosti vo všetkých štyroch oblastiach a ambicióznu víziu do budúcnosti.

Cena Access City Award 2023

V ostatnom ročníku sa o cenu uchádzalo 43 miest. Národní experti z nich vybrali 22 kandidátov pre európsku porotu, ktorá následne zostavila užší výber šiestich miest. Začiatkom novembra Európska komisia zverejnila tento užší výber. Medzi finalistov sa dostali mestá: Grenoble (Francúzsko), Hamburg (Nemecko), Ľubľana (Slovinsko), Skellefteå (Švédsko), Córdoba a Mérida (obidve Španielsko).

Koláž šiestich fotografií, ktoré zobrazujú panorámy finálových miest
Šesť európskych miest sa dostalo do finále ceny za najlepšiu prístupnosť

Koneční víťazi boli vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 25. novembra 2022 počas výročnej konferencie organizovanej pri príležitosti Európskeho dňa osôb so zdravotným postihnutím, ktorú v Bruseli usporiadala Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia.

Cenu za prvé miesto získalo severošvédske mesto Skellefteå ako uznanie za jeho dlhodobý záväzok a inovatívny postoj k zlepšeniu prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. Prístupnosť je zahrnutá vo všetkých plánoch mesta, čím sa zabezpečí, že verejné priestranstvá v Skellefteå ako ulice či ihriská budú vybavené hmatovými informačnými tabuľami a zemným vykurovaním, aby sneh a ľad nikomu nezamedzil v pohybe.

Čo ďalej charakterizuje Skellefteå v oblasti prístupnosti?

  • Centrálny mestský park a neďaleká oblasť v okolí rieky majú vybudované prístupné chodníky, hmatové mapy, miesta na sedenie a vonkajší výťah.
  • SMS služba pre nevidiacich a slabozrakých poskytuje informácie o výstavbe ciest a prípadných prekážkach v meste.
  • Autobusy verejnej dopravy sú tiež plne prístupné vďaka tomu, že sú nízkopodlažné a vybavené rampami, textovými obrazovkami a zvukovým hlásením.
  • Skellefteå tiež ponúka školenia pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím, aby objavili nové technológie a spôsoby práce, ktoré im pomôžu viesť nezávislý život.
Spojená fotografia zobrazujúca panorámu mesta Skellefteå a akt odovzdania ocenenia zástupcom mesta počas slávnostného ceremoniálu v Bruseli
Cenu zástupcom víťazného mesta Skellefteå odovzdala podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová

Druhú a tretiu cenu získali španielske mesto Córdoba a hlavné mesto Slovinska Ľubľana. Tri ďalšie mestá získali osobitné uznanie za svoje úsilie o lepšiu prístupnosť: Hamburg za zastavané prostredie, Grenoble za dopravnú sieť a Mérida za informačné a komunikačné technológie. Ceny víťazom odovzdali podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová a komisárka pre rovnosť Helena Dalliová.

Stanislav Sokol, zdroj: Európska komisia