Možnosti, ktoré ponúkajú programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity pre mladých ľudí so znevýhodnením

Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity vstúpili ešte v roku 2021 do nového programového obdobia. Zároveň ohlásili množstvo nových príležitostí a iniciatív súvisiacich so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho i neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe. Jednou z dôležitých noviniek programu Erasmus+ je určenie štyroch nových horizontálnych priorít, ktoré reflektujú aktuálne dôležité spoločenské témy. Medzi spomenuté štyri priority je zaradená aj téma inklúzie a diverzity, pričom cieľom Európskej komisie je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v rámci všetkých akcií oboch programov. Vzhľadom na tento cieľ sa program zameriava ešte viac na organizácie a účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorým sa sprístupňujú mechanizmy a zdroje programu. Je potrebné dodať, že inklúzia bola jednou z priorít už v predchádzajúcej generácii európskych mládežníckych programov. Ale nové programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity pre obdobie 2021 – 2027 sú ešte inkluzívnejšie. Finančná podpora vyhradená na inklúziu, nové formáty, zjednodušené procesy podávania žiadostí či školenia a možnosti sieťovania pre organizácie a pracovníkov s mládežou zvyšujú prístupnosť programov pre lokálne organizácie aj pre významné množstvo mladých ľudí, ktorí v porovnaní s rovesníkmi čelia väčšiemu množstvu prekážok, keď sa chcú zapojiť do medzinárodného projektu.

Ste mladý človek so znevýhodnením a pýtate sa, aké možnosti vám programy ponúkajú?

Vybrali sme pre vás niekoľko najzaujímavejších z nich:

  • Mládežnícke výmeny ponúkajú mladým ľudom vo veku od 13 do 30 rokov relatívne krátku medzinárodnú skúsenosť so skupinou iných mladých ľudí z rôznych krajín. Cieľom stretnutia je, aby si mladí ľudia navzájom vymenili svoje kompetencie (vedomosti, zručnosti a postoje) v rámci témy, ktorá spadá do priorít programu Erasmus+, je pre nich zaujímavá a chcú sa v nej vzdelávať.
  • Ako mladý človek vo veku od 18 do 30 rokov môžeš do zahraničia vycestovať aj ako dobrovoľník. Dobrovoľnícke projekty, do ktorých sa môžeš zapojiť, trvajú od 2 do 12 mesiacov. Pokiaľ si však netrúfaš vycestovať do zahraničia, tak dobrovoľnícke dobrodružstvo môžeš pokojne zažiť aj u nás doma na Slovensku.
  • Solidárne projekty ponúkajú mladým ľudom vo veku od 18 do 30 rokov možnosť sebarealizácie vo svojej komunite. Skupine najmenej piatich mladých ľudí dávajú možnosť vyjadriť solidaritu tým, že na seba vezmú zodpovednosť a zaviažu sa k tomu, že vo svojej miestnej komunite dosiahnu pozitívnu zmenu.
  • Projekty Discover EU zamerané na inklúziu ponúkajú mladým ľuďom, ktorí dovŕšili 18 rokov, šancu získať krátkodobú individuálnu alebo skupinovú skúsenosť s cestovaním po Európe vlakom alebo v prípade potreby inými spôsobmi dopravy. Viac o tomto type aktivít sa dočítate v nedávnom článku informačného portálu helpnet.cz.

Špecifické financovanie

Mladí ľudia s nedostatkom príležitostí by mali mať možnosť zúčastniť sa programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity tak, ako ostatní mladí ľudia. Niekedy to však vyžaduje špecifickú podporu. V rámci oboch programov je možné požiadať o finančné pokrytie špeciálnych potrieb (napr. osobný asistent, prenájom asistenčných pomôcok a zariadení, tlmočník a pod.) alebo mimoriadnych nákladov ako mentor, kouč, víza, cestovné poistenie a iné.

Zaujala ťa niektorá z vyššie uvedených ponúk? Viac informácii nájdeš na stránkach Eurodesk alebo Zbor solidarity. Prípadne môžeš kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca Národnej agentúry, ktorý ti rád odpovie na všetky tvoje otázky.

Na tému EÚ programov pre mládež so ZP pripravuje NROZP aj prehľadný toolkit, ktorý bude čoskoro zverejnený na web stránke NROZP.

Matúš Zibala