Úvodník – Mosty inklúzie 05/2022

Vitajte na stránkach piateho čísla časopisu Mosty inklúzie. V jeho úvode sa vrátime ku končiacemu sa projektu Ascend, v rámci ktorého sme 21. novembra zorganizovali webinár o príležitostiach pre mladých ľudí so ZP na aktívnejší prístup k životu. Jednou z prednášok bola aj prezentácia Matúša Zibalu z Národnej agentúry o možnostiach programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity pre mladých ľudí so znevýhodnením. K téme sa vraciame v úvodnom článku, ktorý nám zhrnie dôležité fakty a kontakty.

Aj ďalší článok vychádza z aktivít projektu Ascend. Katarína Čavojská z Rady mládeže Slovenska v ňom prezentuje výsledky prieskumu, ktorý sme realizovali na jeseň s cieľom dozvedieť sa viac o súčasných prioritách mladých ľudí so ZP.

V Banskej Bystrici pripravujú veľkú obnovu mestského parku a pristupujú k nej zodpovedne, aby vytvorili priestor vhodný pre všetkých. Zrejme len s výnimkou cyklistov a kolobežkárov, keďže trasy pre nich, i z dôvodu bezpečnosti, nespadajú do povolených prvkov rekonštrukcie. Nad bezpečnosťou zdieľaných kolobežiek, tento raz však nie v zmysle trás ale ich parkovania, sa zamýšľali v Bratislave. K čomu sa v oboch mestách dopracovali rozoberie vo svojich textoch Zuzana Rojíková.

Pozrieme sa i do Bruselu, kde sa 24. a 25. novembra uskutočnila výročná konferencia pri príležitosti Európskeho dňa osôb so zdravotným postihnutím. Jej vyvrcholením bol slávnostný ceremoniál a odovzdanie ocenení Access City Award 2023 šiestim európskym mestám za najlepšie a inšpiratívne riešenia v oblasti prístupnosti.

Pokračovať budeme ďalšou zaujímavou konferenciou, tento raz z oblasti IT. České Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovej univerzity v Brne Teiresiás zorganizovalo 10. novembra v online prostredí prvú československú konferenciu o digitálnej prístupnosti. To podstatné z diskutovaných tém vám vo svojom článku prezradí Michaela Dlhá.

Chýbať nebude ani kultúra a opäť na konferenčnej pôde. Sumár toho najdôležitejšieho z dubnickej konferencie o prístupnosti vybraných kultúrnych inštitúcií vám priblížime v článku: Kedy budú múzeá a galérie bez bariér?

Záver piateho čísla ponúka skúsenosti pracovníčky so ZP Kataríny Račákovej v sociálnej oblasti, informáciu o Zborníku metód včasnej starostlivosti u detí so ZP ako aj o schválenom EÚ programe Slovensko na roky 2021 – 2027 a účasti MNO v rámci tohto programu.

Veríme, že v aktuálnych článkoch znova nájdete pre vás zaujímavé informácie. Popri ich pohodovom čítaní vám ešte prajeme veľa osobných i pracovných úspechov v roku 2023. Snáď nám všetkým prinesie viac radosti do všedných dní, k čomu sa pokúsime prispieť i my.

Red.