Úvodník – Mosty inklúzie 03/2022

Začalo sa adventné obdobie. Predsviatočný čas ohlasuje príchod zimy. Minimálne tej kalendárnej. Realitu za našimi oknami necháme na posúdenie našich čitateľov. No je už zrejme všeobecným faktom, že december na základe charakteru počasia môžeme radiť skôr k mesiacom jesenným než zimným.

Jeseň, začiatok zimy… Prehupli sme sa do obdobia roka, ktorým sa metaforicky zvykne označovať aj vyšší – seniorský vek človeka. A možno práve preto, aby sme vyvážili túto  “starešinovskú“ múdrosť a dôstojnosť s energickosťou mladosti, venujeme značnú časť tretieho čísla Mostov inklúzie mládeži. Máme na to hneď niekoľko pádnych dôvodov.

Rok 2022 vyhlásila Európska únia za Európsky rok mládeže. O jeho priebehu ako aj nedávnom vyvrcholení priamo v centre európskeho zákonodarstva – v budove Európskeho parlamentu v Bruseli sa dočítate viac v článku Mládež o úroveň vyššie, prosím!

Preberajúc otázky súvisiace s mladými ľuďmi nemôžeme textom nenahliadnuť i do aktuálneho diania v našom projekte Ascend, ktorého významná časť je venovaná rozvoju mladých ľudí so ZP.

Už tradične sme si 17. novembra pripomenuli boj za slobodu a demokraciu. A opäť mládež! Mladí ľudia – študenti, s ktorými sa nám tento boj nerozlučne spája. Nebáli sa postaviť sa za svoje ľudské práva v kľúčových momentoch našej nedávnej histórie. A nebojíme sa ani my dnes v súvislosti s obhajobou tých našich – práv osôb so zdravotným postihnutím. Hoc neplníme ulice miest, angažujeme sa na správnych miestach, aby náš hlas bolo adekvátne počuť. Aj vďaka tomu vám môžeme priniesť informácie z aktuálneho diania v Rade vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím.

Divadlo Zrakáč donedávna tvorila tiež len hŕstka nadšencov mladšieho veku, čo, chvalabohu, už nie je pravdou. To, že do divadla, kde zrak nehrá žiadnu rolu, nie je vstupenkou mladý vek ale len mladistvý a tvorivý duch vás presvedčia jeho členovia v článku, ktorý je pohľadom do zákulisia ich novej hry Čaj u pána senátora. Tá mala len nedávno premiéru na doskách SND.

Keď spomíname Divadlo Zrakáč, projekt nevidiacich a slabozrakých tvorcov, napadá mi otázka: Zaznamenali ste ich autorskú hru Ste medzi nami zapísanú do rozhlasovej podoby? Odvysielalo ju Rádio Devín 13. novembra – práve na Medzinárodný deň nevidiacich. Nevidiaci majú u nás za sebou ešte jeden významný deň, a to hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka, ktorý tento rok pripadol na piatok 23. septembra. Jeho výsledky pre nás stručne zhrnul Stanislav Sokol.

V aktuálnom čísle nebude chýbať ani téma z oblasti podpory zamestnávania osôb so ZP, pohľad na stôl budúceho ombudsmana s hromadiacimi sa podnetmi vrátane tých od ľudí so ZP či prehľad nedávnych legislatívnych aktivít poslankyne Jany Žitňanskej dotýkajúcich sa práv občanov so ZP. Náš redakčný tím vás vo svojej krátkej reportáži ešte zavedie do zariadenia podporovaného bývania v Senici a v rozhovore s Jozefom Blažekom z Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR predstaví bezbariérové turistické trasy na Slovensku.

Veríme, že si z našej ponuky opäť vyberiete. V adventnom období vám prajeme príjemné čítanie.

Red.