Mládež o úroveň vyššie, prosím!

S cieľom porozumieť mladým ľuďom a poskytnúť im nové príležitosti vyhlásila Európska komisia rok 2022 za Európsky rok mládeže (European Year of Youth).

Táto iniciatíva má zdôrazniť dôležitosť mladých ľudí v EÚ pri budovaní lepšej budúcnosti – ekologickejšej, inkluzívnejšej a digitálnej. S množstvom príležitostí na učenie sa, zdieľanie svojich vízií, stretávanie a zapájanie sa do rôznych aktivít po celej Európe je Európsky rok mládeže skvelou príležitosťou na to, aby sme v postpandemickom období napredovali ďalej.

Aké sú ciele Európskeho roka mládeže?

Cieľom je zapojiť mladých ľudí do kľúčových konzultačných procesov ako Konferencia o budúcnosti Európy a do ďalších verejných politík na úrovni EÚ ako aj na národnej a miestnej úrovni.

Európsky rok mládeže zahŕňa konferencie, iniciatívy podporujúce účasť mládeže, kampane na zvýšenie informovanosti o inkluzívnejšej, zelenej a digitálnej EÚ ako aj štúdie o situácii, v ktorej sa mladí ľudia v EÚ nachádzajú.

Ešte stále sa môžete zapojiť

Zaraďte svoju aktivitu do programu Európskeho roka mládeže. Ak organizujete aktivitu pre mladých ľudí, umiestnite ju na portáli, ktorý je venovaný Európskemu roku mládeže:

Európsky rok mládeže 2022

Kalendár na tomto webe obsahuje viac ako 8 tisíc aktivít z 55 krajín, pri ktorých musia organizátori uviesť fyzickú prístupnosť a tiež informáciu, či ponúkajú tlmočenie do posunkového jazyka.

Na tej istej stránke je časť vyhradená predstaveniu všetkých prebiehajúcich politík týkajúcich sa mládeže vysvetlených v zrozumiteľnom jazyku. Nájdete tu tiež priestor venovaný zhromažďovaniu názorov a želaní mladých ľudí. Prispejte svojím názorom i vy. O svojich víziách môžete hovoriť vo vlastnom jazyku aj v rámci hlasovej platformy, ktorá zbiera zvukové nahrávky hlasov mladých Európanov.

Pripojte sa k #EuropeanYearOfYouth!

Čo robí Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF)?

EDF sa snaží svojou aktivitou a dialógom s kompetentnými stranami zabezpečiť, aby všetky uvedené iniciatívy boli prístupné aj pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

EDF ďalej pracuje na tom, aby jeho práca a obhajoba zahŕňala záujmy mladých ľudí so zdravotným postihnutím so špeciálnym zameraním sa na zabezpečenie inkluzívnejšej mobility – mobilita za účelom štúdia, dobrovoľníctva, práce, života v inej krajine alebo jednoducho cestovania. EDF sa snaží presadzovať, aby všetky iniciatívy EÚ pre mládež boli prístupné a zahŕňali aj mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

A prečo je Európsky rok mládeže dôležitý aj pre mladých ľudí so ZP? Odpovedajú niektorí členovia Mládežníckej komisie EDF.

Kamill Goungor, Grécko: „Pri príležitosti Európskeho roka mládeže by som chcel vyslať odkaz pre Európu, aby bola jednotná, inkluzívna a prístupná pre všetkých. Európa bez segregácie a diskriminácie, v ktorej bude mať každý možnosť kontroly nad svojím životom a nezostane bokom. EÚ rok mládeže je pre mňa dôležitý, pretože akceptuje mladých ľudí a našu úlohu v Európe a zároveň nám dáva príležitosti na to, aby sme zvýraznili svoj hlas. Mladí ľudia so ZP by mali byť a sú prítomní v tejto iniciatíve.“

Francesca Sbianchi, Taliansko: „Začlenenie a prístupnosť pre všetkých sú predpokladom prosperujúcej a spravodlivej Európskej únie. Všetkým osobám so ZP by mali byť v celej EÚ k dispozícii rovnaké služby, aby mohli žiť plnohodnotne a dokázali vrátiť svoj príspevok spoločnosti. Je nevyhnutné, aby EÚ zohľadňovala požiadavky mladých ľudí a najmä tých, ktorí sú „iní“. Mladí ľudia sú veľmi často vylúčení z aktívnej účasti. Európsky rok mládeže 2022 je pre mladých ľudí vrátane mládeže so ZP vzácnou príležitosťou, aby boli vypočutí.“

Matthieu Chatelin, Francúzsko: „Ako občania EÚ sme nikdy neboli tak blízko, ako teraz, pokiaľ ide o dosiahnutie slobody pohybu pre všetkých. Buďme na to hrdí! Pracujme teraz na posledných krokoch, aby sme umožnili miliónom občanov EÚ skutočne využívať jedno z najlepších občianstiev na svete – občianstvo EÚ. Budem vždy hrdý na to, že som jej súčasťou.“

Loredana Dicsi, Belgicko: „V končiacom sa Európskom roku mládeže sa EDF podarilo zviditeľniť mladých ľudí so ZP. Každý malý krok týchto ľudí približuje k ich miestu v spoločnosti. Prajem im odvahu zasadiť sa za svoje práva, energiu, kreativitu a nadšenie, aby priniesli nového ducha inovácií na posilnenie hnutia ľudí so ZP.“

Mládežnícka komisia EDF je hlasom mladých ľudí so ZP v rámci tejto organizácie. Jej úlohou je zabezpečiť, aby práca EDF zohľadňovala ich pohľad, ako aj reprezentovať mladých ľudí so ZP na interných aj externých podujatiach.

V roku 2021 EDF spolu so svojou Mládežníckou komisiou okrem iných aktivít úspešne viedli kampaň za zavedenie článku pre lepšie sprístupnenie programu Erasmus+.

Prečítajte si viac o aktivitách a úspechoch Mládežníckej komisie EDF v jej Výročnej správe za rok 2021 (v angličtine).

Vyvrcholením podujatie Level Up!

Vyvrcholením Európskeho roka mládeže bola akcia Level Up! Accelerating change (v preklade: O úroveň vyššie! Zrýchľujúca zmena), ktorá sa konala v dňoch 28. a 29. októbra priamo v Európskom parlamente v Bruseli. Podujatie ponúklo 24 workshopov so skúsenými trénermi v oblasti rozvoja zručností a budovania kapacít. Tematicky boli workshopy rozdelené do troch blokov: obhajoba, komunikácia a organizovanie.

Zišlo sa tu viac ako 1200 mladých aktivistov z celej Európy, ktorí mohli zdokonaliť svoje kompetencie a prostredníctvom nich ďalej dosahovať pozitívne zmeny vo svojich komunitách.

Možnosť zúčastniť sa mali aj dvaja mladí ľudia so ZP od nás: Michal a Rastislav. Ich účasť zastrešila NROZP v SR. Boli súčasťou menšej medzinárodnej skupiny mládežníkov, ktorú v rámci projektu Ascend koordinovalo EDF. Toto podujatie bolo zároveň vhodnou príležitosťou na osobné stretnutie sa a diskusie mladých aktívnych ľudí z radov EDF a partnerských krajín projektu Ascend.

Na fotografii je skupina mladých ľudí s rôznym druhom ZP, v pozadí sa nachádza banner a veľkoplošná obrazovka
Členovia mládežníckej skupiny koordinovanej EDF na spoločnej fotografií v návštevníckom centre Európskeho parlamentu v Bruseli

Stanislav Sokol, zdroj: Newsletter EDF, doplnené