Reakcia na výzvu NROZP v SR: 12 Sloboda a solidarita

V programe máme množstvo riešení, ktoré sa venujú zdravotníctvu. Pre zdravotne znevýhodnených máme konkrétne v programe riešenie, ktoré sa týka Európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím.

Preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím vydaný na Slovensku nie je uznávaný medzinárodne (ani v rámci EÚ), aj napriek tomu, že je vyhotovený aj v anglickom jazyku. Ak sa občan vydá za hranice našej krajiny, nie je možné takýto preukaz využiť na zľavy v doprave ani na iné verejne dostupné služby, na ktoré sa dá tento preukaz využiť v rámci Slovenskej republiky.

Riešenie:

Navrhneme zaviesť preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím aj na Slovensku.

Celý volebný program SASKY.

S pozdravom,

Ivana Nittmannová
Komunikačné oddelenie SASKY