Reakcia na výzvu NROZP v SR: 14 MySlovensko

Jedným z hlavných cieľov strany MySlovensko je elektronizácia štátnej správy do miery, pri ktorej každý občan dokáže vybaviť so štátom všetko zo svojej obývačky. To má význam pre každého, najviac to však iste ocenia zdravotne ťažko postihnutí občania. Táto stratégia sa pritom týka úplne všetkých činností – od situácie, keď mamička ešte len zistí, že je tehotná a potrebuje túto informáciu dať vedieť štátu, až po nahlásenie úmrtia blízkeho človeka, a ako aj volenia elektronicky v akýchkoľvek voľbách z pohodlia svojho domova. Sme presvedčení, že dešpekt k tomuto typu služieb pochádza len z nedostatku schopnosti myslieť po novom. Slováci však nie sú tak bohatí, aby si mohli dovoliť byť hlúpi. Disponujeme odborníkmi, ktorí sú zárukou, že naše plány sú nielen reálne, ale aj prinesú štátu ekonomické úspory, ktoré sa budú dať použiť tam, kde v súčasnosti peniaze chýbajú. K takým miestam radíme aj podporu zdravotne ťažko postihnutých. Máme v tíme aj takýchto kolegov a vieme od nich akým nezmyselným prekážkam musia často čeliť. Nami presadzovaná automatizácia služieb štátu s využitím moderných technológii vyvoláva zároveň tlak na zjednodušovanie procesov. V tomto smere máme zásadne iný postoj ako tí, ktorí v minulosti zavádzali rôzne technológie s prvoradým cieľom obsadiť pre seba čo najväčší trh a čo najviac peňazí štátu preliať do vlastného vrecka.

Ďalším okruhom nášho záujmu, ktorý by zdravotne ťažko postihnutí mohli oceniť, je náš zámer podporovať také daňové úpravy, ktoré nízkopríjmovým skupinám zvyšujú čistý príjem pri rovnakých celkových nákladoch na prácu. Do tejto skupiny žiaľ veľa zdravotne ťažko postihnutých ľudí a veľa ľudí, ktorí zdravotne ťažko postihnutých opatrujú, patrí.

Ing. Štefan Panenka

Predseda strany MySlovensko

Webstránka strany MySlovensko