Reakcia na výzvu NROZP v SR: 19 Srdce vlastenci a dôchodcovia – Slovenská národná jednota

Sme strana, ktorá má vo svojom názve Slovenská národná jednota. To nás zaväzuje k tomu, aby sme vytvárali podmienky pre jednotu občanov Slovenskej republiky. Sme konzervatívna stredo – ľavicová strana, ktorá presadzuje uplatňovanie demokratických princípov v činnosti štátu, ktorá ak dostane  príležitosť bude vytvárať podmienky pre fungovanie sociálneho štátu v ktorom budú rovnakým spôsobom rešpektované práva všetkých občanov, teda aj práva zdravotne postihnutých občanov.

Našou snahou bude vytvoriť štát, ktorí  budú občania milovať a opäť budú môcť povedať: je to štát v ktorom sa oplatí žiť, je to naše milované Slovensko. 

Motto našej činnosti:

Pracuj a vyjadruj sa tak, aby Ti rozumeli iní. S ich podporou budeš postupovať dopredu.

Váž si každého kto Ťa podporil, získaš dôveru ďalších.

Pozorne počúvaj ich hlas, dosiahneš cieľ rýchlejšie.

Rozmýšľaj hlavou aj srdcom, veď  naša strana  je strana občanov Slovenskej republiky, ktorých srdce bije pre Slovensko.

Maj vždy na mysli, že len Jednota slovenského národa, vytvorí porozumenie, lásku, úctu a vzájomný rešpekt medzi občanmi Slovenskej republiky.

Program našej strany má názov:

Slovensko
rodina
demokracia
ciele
enviromentalistika

Programové ciele našej strany sú obsahom jednotlivých samostatných častí nášho volebného programu s názvami :  Štát, Sociálny program pre dôchodcov, zdravotne ťažko postihnutých a rodín s deťmi, Poľnohospodárstvo a životné prostredie,  Hospodárstvo, ekonomika a doprava, Kultúra, Zdravotníctvo, Školstvo a šport.                                   

Jednotlivé časti nášho volebného programu sú zamerané na riešenie problémov všetkých občanov Slovenskej republiky, na riešenie problémov skupín občanov a jednotlivých oblastí života občanov a činností štátu. 

Uvedomujeme si, že problémy sa najlepšie riešia vtedy, keď na ich riešení sa podieľajú priamo ľudia, ktorých sa to týka. Na našej kandidátke preto takýchto ľudí máme, napr. na 15. mieste je  Mgr. Jaroslav Šidlo – predseda Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, na 36. mieste je Mária Bobeková – invalidná dôchodkyňa, na 85. mieste  je Mária Šuhajdová, okresná predsedkyňa  Zväzu zdravotne postihnutých.

Samostatnú časť nášho volebného programu týkajúceho sa zdravotne postihnutých občanov zverejňujeme v plnom znení.       

Sociálny program pre dôchodcov, zdravotne a zdravotne ťažko postihnutých občanov a rodín s deťmi

 • Navrhneme každý rok schváliť trinásty a štrnásty dôchodok vo výške priemerného mesačného dôchodku, ktoré budú dôchodcom vyplatené v druhom a štvrtom štvrťroku.
 • Navrhneme valorizáciu dôchodkov tak, aby postupne dôchodok dosiahol 54% z priemernej mzdy tak, ako to bolo v roku 1991
 • Zachováme opatrenia pre dôchodcov, ZŤP a rodiny s deťmi ktoré schválila NR a sú v súčasnosti platné.
 • Vytvoríme podmienky na zrušenie doplatkov za lieky pre dôchodcov, ZŤP a detí.
 • Zrušíme poplatky pre dôchodcov, ZŤP a deti pri návšteve lekára.
 • Budeme sa usilovať, aby štát zabezpečil zvýšenú finančnú podporu na kúpeľnú liečbu pre dôchodcov, ZŤP a deti.
 • Budeme sa snažiť vytvoriť podmienky pre podporu chráneného zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím
 • navrhneme zavedenie nároku minimálneho dôchodku aj pre invalidných dôchodcov
 • Neprijmeme opatrenie EÚ, aby dôchodcovia nad 70 rokov absolvovali v autoškolách v stanovených lehotách povinné preskúšanie
 • Pre mladé rodiny vytvoríme také podmienky, aby sa zvyšovalo % uzatvorených manželstiev .
 • Pre mladé rodiny vytvoríme  podmienky na  zvýšenie pôrodnosti
 • Zabezpečíme poskytnutie mladomanželských pôžičiek za výhodnú úrokovú sadzbu.

Náš volebný program je značne odlišný od volebných programov iných strán. Zameriava sa hlavne na vytvorenie podmienok na rýchly ekonomický rast štátu, obnovu poľnohospodárstva, na návrat strategických podnikov do správy štátu, na obnovu odvetví priemyslu, ktoré zanikli a sú základom fungovania štátu, na ochranu bezpečnosti občanov, na vytvorenie lepších životných podmienok najme pre dôchodcov,  zdravotne postihnutých občanov, občanov ťažko zdravotne postihnutých, mladých ľudí a rodín s deťmi.

Základom ekonomickej prosperity štátu je vytvorenie podmienok na efektívnu kontrolu tvorby a čerpania verejných financií.

Celý volebný program si môžete pozrieť na  našej webovej stránke. Webstránka bude mať onedlho nový názov: www.SRDCE vlastenci a dôchodcovia-SNJ.sk.

Strana kandiduje vo voľbách do NR SR, ktoré sa budú konať 30.09.2023 pod číslom 19.

Kandidáti našej strany organizujú zbierku na podporu činnosti Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím.

Prosím podporte nás:  SPOLU TO ZVLÁDNEME.

Ing. Vladimír Zeman predseda a štatutár strany