Kto reagoval na výzvu NROZP v SR politickým stranám?

Našu výzvu sme zaslali všetkým 25 subjektom kandidujúcim v parlamentných voľbách 2023. Odpovedalo len týchto 7 z nich, čo je 28%:

  • 3 Progresívne Slovensko
  • 12 Sloboda a Solidarita
  • 14 MySlovensko
  • 19 SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
  • 21 Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
  • 22 Demokrati
  • 25 REPUBLIKA

Ich odpovede zverejňujeme v samostatných článkoch. Za názory v nich zverejnené plne zodpovedajú ich predkladatelia, jednotlivé politické strany. Zverejnené informácie nepredstavujú názor NROZP v SR a za ich obsah nezodpovedá redakcia časopisu Mosty inklúzie.

Red.