Úvodník Mosty inklúzie 06/2020 Špeciál

Vážení čitatelia, V tomto monotematickom čísle nájdete preklad dokumentu OSN „Medzinárodné zásady a usmernenia o prístupe k spravodlivosť i pre osoby so zdravotným postihnutím“, ktorý pripravili významné inštitúcie a odborníci OSN. Dňa 28. augusta 2020 tri orgány OSN, ktoré sa zaoberajú právami osôb…

Medzinárodné zásady a usmernenia pre prístup osôb so zdravotným postihnutím k spravodlivosti

Predslov vysokého komisára OSN pre ľudské práva Osoby so zdravotným postihnutím patria medzi hlavné cieľové skupiny činnosti môjho úradu čiastočne aj preto, že boli dlho na okraji záujmu. Príliš dlho boli ignorované, zanedbávané a nepochopené a ich práva boli jednoducho…