Tri oriešky pre deti v Maríne

Tri organizácie – Mobilita, n.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. a Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (VOKA) sa spojili, aby podporili integráciu osôb žijúcich s hendikepovaným dieťaťom do pracovného procesu a následne posilnili stabilitu rodiny.

Organizácie vychádzali z poznania, že:

  • počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk stúpa
  • starostlivosť o deti zostáva na rodičoch, najčastejšie na ženách
  • pomoc pri sebarealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena dobrých skúseností a príklady z praxe) môže byť inšpirujúca.

Vzájomnou spoluprácou a inšpiráciami chcú súčasný stav zmeniť. Preto pozvali rodiny s hendikepovanými deťmi, aby sa zapojili do projektu Tri oriešky pre deti v Maríne. Budú sa tak podieľať na aktivitách smerujúcich k podpore zásad rovnoprávnosti a tolerancie, ktoré majú pomôcť pri aktivizovaní zmeny v živote rodiny alebo osoby s hendikepovaným dieťaťom.

Tri oriešky pre deti v Maríne vychádzajú zo vzájomnej podpory, možnosti sebarealizácie a finančnej nezávislosti. Prvá aktivita sa uskutočnila 22. septembra v Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej. Na úvodnom stretnutí sa zúčastnili certifikovaní lektori, ktorí majú skúsenosti so zavádzaním zmeny v živote osôb starajúcich sa o hendikepované dieťa. Účastníkom podujatia sprostredkovali možnosti nastavenia zmeny v ich živote v zmysle sebarealizácie a posilnenia finančnej nezávislosti. Ďalšie stretnutia budú patriť možnostiam sebazamestnania, využitia príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska s prihliadnutím na špecifické podmienky, v ktorých sa rodina s hendikepovaným dieťaťom nachádza. Sprievodnou akciou pre rodičov a ich deti bude návšteva farmy spojená s inšpiratívnymi príkladmi a stretnutiami s osobnosťami zo sveta podnikania a zriaďovania chránených dielní.

– red –

Zdroj: Newsletter AV mobilita 7-8/2016