Aké ochorenia najčastejšie spôsobujú invaliditu?

Sociálna poisťovňa zverejnila štatistiky, aké ochorenia boli najčastejšou príčinou invalidity v I. polroku 2016.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viacako 70 %.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % bola evidovaná u 3 048 poistencov, z toho bolo 1 722 mužov a 1 326 žien. Najčastejším ochorením boli nádorové ochorenia. Ich počet predstavuje 1 471 prípadov (48,3 %). Toto ochorenie bolo na prvom mieste aj u mužov – 685 prípadov,  aj u žien – 786 prípadov.

Za nimi nasledovali duševné poruchy a poruchy správania s počtom spolu 359 prípadov (u žien je ochorenie na 2. mieste, u mužov na 3. mieste). Na 3. celkovom mieste sú choroby obehovej sústavy s počtom 358 prípadov (u mužov je ochorenie na 2. mieste, u žien na 4. mieste).

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% – 70%

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % – 70 % bola evidovaná u 8 891 poistencov, z toho bolo 4 544 mužov a 4 347 žien. Najčastejším ochorením boli v tejto kategórii choroby svalov, kostrového a spojivového tkaniva. Ich počet predstavuje 2 922 prípadov (32,9 %). Uvedené ochorenie bolo na prvom mieste aj u mužov – 1 324 prípadov, aj u žien – 1 598 prípadov.

Za nimi nasledovali duševné poruchy a poruchy správania s počtom 1 444 prípadov a choroby obehovej sústavy s počtom 877 prípadov.

– red –

Zdroj: socpoist.sk