Ako sa dostaneme k urne – správa o prístupnosti volebných miestností

Na prvý pohľad trochu morbídna otázka s blížiacimi sa voľbami naberá na aktuálnosti. Volebné miestnosti pre ľudí so znevýhodnením nie sú vždy prístupné. Ukázal to januárový prieskum komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Výsledky prieskumu prístupnosti volebných miestností.

Voliči sa s bariérami stretávajú už na parkoviskách. Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia by mal človek s obmedzenou schopnosťou pohybu mať možnosť zaparkovať čo najbližšie pri verejnej budove. Komisárka teda jednoducho odporúča riadiť sa vyhláškou. Zuzana Stavrovská zdôrazňuje, že až v dvoch tretinách prípadov prieskum zaznamenal bariérový vstup do budovy. Dôležité je zohľadniť aj výber poschodí, na akých sa nachádzajú volebné miestnosti. Najvhodnejší spôsob odstránenia bariérového vstupu je vybudovanie nájazdovej rampy. Komisárka upozorňuje na tzv. univerzálne riešenia vhodné pre všetky skupiny ľudí, napr. pre rodičov s kočíkmi, starých ľudí či ľudí po úraze. Bez bariér nie sú ani samotné interiéry volebných miestností. Široké dvere, možnosť pohybu aj s invalidným vozíkom, dočasné alebo úplné odstránenie prahov dverí. Aj toto podľa Zuzany Stavrovskej pomôže ľuďom so znevýhodnením voliť komfortnejšie a bez obmedzení. Volebné miestnosti bývajú niekedy umiestnené v športových halách, na kúpaliskách či zimných štadiónoch, čo predstavuje doslova prekážkovú dráhu. Voličom, ktorí sami nie sú schopní dostať sa do volebnej miestnosti, väčšinou pomôže člen okrskovej volebnej komisie – príde za ním pod schody alebo pred budovu s prenosnou volebnou schránkou a hlasovacími lístkami.  „Toto riešenie však nepovažujem za dôstojný spôsob vykonania volebného práva ani za zaručenie tajnosti hlasovania,“ zdôrazňuje komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Navyše, ľudia, ktorí prídu voliť sami, často nemajú k dispozícii žiadnu informáciu, ako postupovať alebo ako si privolať člena okrskovej volebnej komisie. Keďže nie je reálne zabezpečiť stopercentne bezbariérové vstupy do všetkých volebných miestností, komisárka Zuzana Stavrovská pridáva ešte jeden návrh zlepšenia: „Odporúčam, aby okrskové volebné komisie mali pre podobné prípady určeného dobrovoľníka z radov študentov stredných škôl alebo vyšších ročníkov základných škôl, ktorí by boli k dispozícii osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Títo by informovali prichádzajúceho voliča o tom, kde sa nachádza jeho volebná miestnosť a sprostredkovali by informáciu o tom, že pred budovou je volič, ktorý sa nemá možnosť dostať k výkonu volebného práva a čaká na príchod okrskovej volebnej komisie.

Voliči s obmedzenou schopnosťou pohybu síce majú možnosť požiadať, aby za nimi prišli na adresu ich trvalého pobytu vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou, ani to však nie je podľa komisárky Zuzany Stavrovskej ideálne riešenie: „Každý človek má právo zúčastňovať sa na verejnom a spoločenskom živote na rovnakom základe s ostatnými, v tomto prípade zažiť atmosféru volieb a volebných miestností. Ak má byť pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu jedinou možnosťou hlasovanie do prenosnej volebnej schránky doma, naplní sa síce ich volebné právo, ale v izolácii a vylúčení.“ Nie vždy pritom ide o finančne náročné opatrenia. Stačí napríklad dôslednejšie zvažovať výber volebných miestností či poschodia, umiestniť prechodovú lištu na prahy dverí či zapojiť dobrovoľníkov, a už aj to môže pomôcť voličom so znevýhodnením.

Spracované na základe tlačovej správy Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Red.