Ako viesť kampane

Prinášame preklad z článkov s odporúčaniami na efektívne vedenie kampaní.

Európska únia nevidiacich (EBU) sa zapojila do iniciatívy, ktorej úlohou je pripraviť seriál metodologických článkov s odporúčaniami na efektívne vedenie kampaní, podporenej Európskou komisiou v rámci programu Práva, rovnosť a občianstvo.

Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť členským organizáciám rozvinúť ich kapacitu na vedenie kampaní. Medzi rokmi 2018 až 2021 sa plánuje vydať jeden až dva takéto články ročne.

Pozičný dokument

Na čo slúžia pozičné dokumenty?

Na formalizovanie vášho stanoviska a presvedčenie čitateľa. Možno na nich odkazovať pri komunikácii, nie je to však ich primárny účel (v porovnaní napr. s tlačovou správou).

Ako zabezpečiť presvedčivosť pozičného dokumentu?

Presvedčte sa, že spĺňa nasledujúce podmienky:

Konkrétnosť

V danom kontexte (obvykle v kontexte zákona) formulujte špecifické požiadavky, neformulujte všeobecné principiálne stanoviská.

Konštruktívnosť

Na prezentácii vášho pohľadu a prínosu pracujte v súlade s daným politickým/inštitucionálnym systémom. V dokumente udržte vhodný smer: držte sa verejného záujmu, a pokiaľ je to možné, dohovorených strategických cieľov (prípadne citujte rozhodovacie orgány). Používajte vhodný tón: napr. pozitívne formulácie („podporovať“, „odporučiť“, „uvítať“, „príležitosť“, „ambícia“, „nádej“ apod.)

Kvalita

V dokumente je potrebné venovať pozornosť tomu, aby bol:

  • štruktúrovaný tak, aby čitateľom umožnil pochopiť vaše argumenty (zmysluplné rozdelenie odsekov, použitie logických spojení);
  • krátky (ideálne max. 3 strany). Je možné využiť prílohy, ale len výnimočne, napr. v prípade odporúčaní konkrétnych úprav návrhu zákona;
  • prirodzený a priamy, s krátkymi vetami a odsekmi. Bez odborného žargónu. Skratky musia byť vždy definované pri prvom výskyte;
  • prispôsobený cieľovému čitateľovi dokumentu s dôrazom politickým (napr. požiadavka, pochvala alebo odmietnutie iniciatívy), alebo skôr technickým (napr. odporúčanie zmien v návrhu zákona).

Kredibilita

Vaša organizácia je na konci dokumentu predstavená ako kľúčový subjekt. Hlavná časť textu obsahuje argumenty, podporené odbornými znalosťami (štatistiky, referencie…) a príklady.

Ako štruktúrovať pozičný dokument

Obvykle takto:

Logo

(môžete opakovať v hlavičke každej strany, spoločne s menom vašej organizácie, adresou a webovou adresou v päte)

Dátum

Nadpis

Vecný, čitateľ z neho musí okamžite pochopiť, o čom dokument je a ako súvisí s jeho činnosťou.

Úvod

Stručné predstavenie kontextu a zhrnutie vášho stanoviska.

Hlavná časť

Vysvetlenie vášho stanoviska (vaše požiadavky) a prezentácia argumentov. Na zjednodušenie štruktúry využite číslovanie (nie však v príliš podrobné). Môžete tiež uviesť protiargumenty na ich (objektívne) vyvrátenie. Odkazy na prílohy, pokiaľ sú použité.

Predstavenie vašej organizácie

(jeden krátky odsek).

Kontaktná osoba a jej kontaktné údaje.

Ako správne využiť váš pozičný dokument

Adresáti

Určite kľúčové cieľové osoby pre lobing, ideálne ešte pred tvorbou dokumentu.

Načasovanie

Dokument využite najlepšie po schôdzke s vašimi lobistickými cieľmi alebo na jej podporu, nie však vopred, môže totiž dôjsť k úpravám dokumentu na základe reakcie vašej protistrany. Pokiaľ sa vám nedarí dohovoriť stretnutie, využite pozičný dokument na zabezpečenie osobného stretnutia, alebo aspoň vyjadrenia.

Publicita

Dokument by mal byť zverejnený na vašich webových stránkach a mal by byť šírený v dostatočnej miere, pokiaľ tým nedôjde k odhaleniu príliš mnohých taktických informácií „nepriateľovi“.

Z webu by sa dokument mal odstrániť po ukončení „bitky“, pokiaľ však nie je súčasťou dlhodobej kampane. Ak sa vaše stanovisko posunulo iným smerom, uistite sa, že dokážete bez problémov vysvetliť dôvod.

Táto publikácia bola spolufinancovaná programom Európskej Únie Práva, rovnosť a občianstvo.