Úvodník – Mosty inklúzie 04/2018

Úvodník Na rozdiel od predchádzajúceho čísla, v tomto vydaní internetového magazínu Mostov inklúzie sme sa sústredili najmä na dianie na Slovensku. Pripravili sme pre vás aktuálne informácie z oblasti legislatívy – týkajú sa dôchodkov, no aj upraveného výkladu týkajúceho sa povinnosti doručovať…

Vek nemôže byť prekážkou pri poskytovaní pomoci

Verejná ochrankyňa práv v spolupráci s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím podáva návrh na Ústavný súd pre diskriminačné podmienky získania príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Na verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú…

Môžete prijímať televízne vysielanie prispôsobené možnostiam ľudí so zdravotným postihnutím?

Už niekoľko rokov je na Slovensku dostupné televízne vysielanie programov s multimodálnym prístupom, ktorým je hlasový komentár pre nevidiacich, titulky pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočenie do posunkového jazyka alebo vysielanie v posunkovom jazyku pre nepočujúcich. Vysielanie a podiel…

Ako viesť kampane

Prinášame preklad z článkov s odporúčaniami na efektívne vedenie kampaní. Európska únia nevidiacich (EBU) sa zapojila do iniciatívy, ktorej úlohou je pripraviť seriál metodologických článkov s odporúčaniami na efektívne vedenie kampaní, podporenej Európskou komisiou v rámci programu Práva, rovnosť a občianstvo. Cieľom…

Princípy spracúvania osobných údajov

Aké sú základné princípy a pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb s prihliadnutím na spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti občianskych združení? Prinášame praktické informácie. Z legislatívneho hľadiska upravujú problematiku ochrany osobných údajov tri dokumenty,…

Sociálna poisťovňa zvýšila takmer 50-tisíc dôchodkov na minimálny dôchodok

Od začiatku tohto roka do konca augusta Sociálna poisťovňa zvýšila na minimálny dôchodok 48 691 starobných dôchodkov a invalidných dôchodkov vyplácaných po dovŕšení dôchodkového veku. Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým…

Povinné elektronické doručovanie daňového priznania dane z príjmov fyzickými osobami – podnikateľmi

O tejto problematike sme písali už v Mostoch inklúzie č. 4/2017. Prinášame upravený článok. Jednak preto, že v pôvodnom článku sme mylne informovali, že táto povinnosť sa bude vzťahovať i na osobných asistentov, jednak preto, že s blížiacim sa koncom…

Minireportáž: Návšteva detí v Bruseli

Ako to funguje v Európskom parlamente, čo všetko by potrebovali Nepočujúci, aby sa zmenilo v Bruseli debatovali žiaci Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím V. Gaňu v Kremnici.s europoslankyňou Janou Žitňanskou, ktorej pozvanie na návštevu prijali. Prinášame článok, na ktorého…