Sociálna poisťovňa zvýšila takmer 50-tisíc dôchodkov na minimálny dôchodok

Od začiatku tohto roka do konca augusta Sociálna poisťovňa zvýšila na minimálny dôchodok 48 691 starobných dôchodkov a invalidných dôchodkov vyplácaných po dovŕšení dôchodkového veku.

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (bez ohľadu na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť), ak spĺňa ďalšie stanovené podmienky.

K zmene výšky minimálneho dôchodku dochádza vždy od 1. januára v dôsledku zmeny životného minima. Výška minimálneho dôchodku je u každého dôchodcu individuálna a závisí od tzv. počtu kvalifikovaných rokov.

Ak dôchodca získa 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia – čo je minimálny počet – od 1. januára 2018 mu patrí dôchodok minimálne vo výške 271,30 eur mesačne.

Od 1. januára 2019 to bude 278,90 eur mesačne. O zvýšení dôchodku na minimálny dôchodok rozhoduje Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy – o priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať.

Informovala o tom Sociálna poisťovňa.

(red)