Nová úprava dôchodkového veku

Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa menia doterajšie pravidlá pre stanovenie dôchodkového veku.

Dôchodkový vek

Do roku 2024 sa dôchodkový vek stanovuje presne na roky a mesiace nasledovne:

Dôchodkový vek poistenca, ktorý

  • v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov,
  • v roku 2020 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov,
  • v roku 2021 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 10 kalendárnych mesiacov,
  • v roku 2022 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov,
  • v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a 2 kalendárne mesiace.“

Od roku 2024 sa bude opäť vychádzať z priemernej strednej dĺžky života, pričom doba predĺženia dôchodkového veku v príslušnom roku sa bude určovať na kalendárne mesiace. Opatrenie, ktorým sa bude opätovne určovať dôchodkový vek, bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) vydávať s 5-ročným predstihom, čo v praxi znamená, že dôchodkový vek platný pre rok 2024 oznámi MPSVaR už v roku 2019.

Zvýšenie Transparentnosti, prehľadnosti a zrozumiteľnosti dôchodkového systému

Podľa v súčasnosti platného mechanizmu predlžovania dôchodkového veku o kalendárne dni sa poistenci dozvedeli presný dátum dosiahnutia svojho dôchodkového veku približne jeden rok pred jeho dosiahnutím, pričom jeho stanovenie na roky a dni bol len ťažko zapamätateľný údaj.

Poistenci tak nemali istotu presne a vopred stanoveného dôchodkového veku a nemohli si tak plánovať svoje dôležité životné rozhodnutia.

Novelou zákona o sociálnom poistení sa zvyšuje transparentnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť dôchodkového systému tým, že vek odchodu do dôchodku sa bude určovať na roky a kalendárne mesiace a vek odchodu do dôchodku bude známy päť rokov dopredu.

Milan Měchura