Úvodník – Mosty inklúzie 04/2018

Úvodník

Na rozdiel od predchádzajúceho čísla, v tomto vydaní internetového magazínu Mostov inklúzie sme sa sústredili najmä na dianie na Slovensku.

Pripravili sme pre vás aktuálne informácie z oblasti legislatívy – týkajú sa dôchodkov, no aj upraveného výkladu týkajúceho sa povinnosti doručovať písomnosti finančnej správe elektronicky vo vzťahu k osobným asistentom.

Medzi témami nájdete aj podrobne rozpracované princípy spracúvania osobných údajov – pravidlá sa týkajú aj spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby. Dva rozsiahlejšie materiály sme venovali problematike sociálnej služby včasnej intervencie pre rodiny s najmenšími deťmi so zdravotným znevýhodnením. Prečítať si môžete nielen, čo je pre nich dôležité, ak napríklad prídu k lekárovi, no aj ako žijú a ako o životnej situácii, ktorá ich stretla, hovoria matky. A tiež, čo môže prispieť k zlepšení kvality ich života.

V článku o dostupnosti televízneho vysielania prispôsobené možnostiam ľudí so zdravotným postihnutím nájdete link na on-line dotazník, ktorého vyplnenie pomôže účinnejšie pôsobiť na jednotlivých aktérov šíriacich televízne programy s multimodálnym prístupom.

Príjemné čítanie

Redakcia