Česi spustili kampaň Žiť doma je prirodzené

České ministerstvo práce a sociálnych vecí začalo informačnú kampaň o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Cieľom kampane je prehĺbiť vnímanie širokej verejnosti o tom, že ľudia s postihnutím majú rovnaké práva na samostatný život ako ostatní. Hlavným heslom kampane je slogan Žiť doma je prirodzené. Informuje o tom český portál Helpnet.cz.

Kampaň je zacielená na širokú verejnosť a slúži najmä k zoznámeniu s životom v ústavnej starostlivosti, ktorá nemá byť prvou voľbou pri riešení životnej situácie človeka s postihnutím.

Poukazuje predovšetkým na to, že aj ľudia s najrôznejším typom a mierou postihnutia majú právo žiť v bežnom prostredí, Či už vďaka sociálnym službám alebo vďaka neformálnym opatrovateľom.

Prispieva tiež k zviditeľneniu súčasného trendu v poskytovaní sociálnych služieb, ktorým je dôraz na individuálnu podporu postihnutých ľudí v bežnej komunite. Tento trend vychádza okrem iného z dôsledného úsilia o zaistenie ľudských práv a práv osôb s postihnutím.

Protagonistami kampane sú ľudia s rôznym typom postihnutia.

Aktivitu ministerstvo financuje z Európskych sociálnych fondov a štátneho rozpočtu ČR prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť.

Aktivity kampane Žiť doma je prirodzené.