Na Dobrej linke pomôžu mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Je vám ťažko, cítite sa sami, máte problémy vo vzťahoch, v láske,  v škole. Zažívate šikanovanie, domáce násilie, riešite otázky zmyslu života, alebo máte rôzne iné psychologické ťažkosti, s ktorými si neviete poradiť. Možno vám príde vhod obrátiť sa na Dobrú linku – internetovú psychologickú linku dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Internetovú psychologickú linku dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením nájdete na www.dobralinka.sk.

Spustilo ju občianske združenie IPčko v novembri tohto roka.

Vychádzajú zo skúseností

Občianske  združenie IPčko poskytuje od roku 2012 on-line psychologickú pomoc mladým ľuďom, ktorí sa ocitli v krízových situáciách. Za obdobie fungovania združenia poskytli viac ako 90-tisíc bezplatných psychologických konzultácií mladým ľuďom v ťažkostiach prostredníctvom chatu a e-mailu.

„Pri rozhovoroch s mladými ľuďmi v rôznych krízových situáciách sme si všimli, že relatívne veľkú skupinu tvoria deti a mladí ľudia s rôznym zdravotným znevýhodnením. Okrem bežných ťažkostí dospievania sa navyše vyrovnávajú s menšou samostatnosťou, problémami s autonómiou, sebaprijatím, ťažkosťami s nájdením priateľov, diskrimináciou, obavami o svoju budúcnosť. Ľudia v ich okolí často vnímajú len ich znevýhodnenie, nie ich ako človeka, ktorý má svoju hodnotu, emócie a sny. Toto všetko týmto deťom a mladým ľuďom ubližuje a znižuje ich sebavedomie, sebaistotu a sebahodnotu,“ píšu na webe predstavitelia IPčka.

Tak vznikla myšlienka vytvoriť psychologickú on-line poradňu, ktorá bude zohľadňovať špecifiká detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

„Aby deti a mladí ľudia mali možnosť hovoriť o svojich emóciách, pocitoch, túžbach, strachoch a nie len o zdravotnom znevýhodnení,“ píšu tvorcovia Dobrej linky.

Chat a e-mail, pribudne aj video

V pilotnej prevádzke Dobrá linka poskytuje psychologickú pomoc prostredníctvom chatu a emailu, neskôr pripoja pre nepočujúcich mladých ľudí aj možnosť videoporadenstva.

Dobrá linka vznikla z potreby vytvoriť bezpečný on-line priestor, kde môžu mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením  hovoriť o svojich ťažkostiach s našimi poradcami anonymne a bezplatne, hovorí Marek Madro, psychológ a programový riaditeľ IPčko, o.z.

Psychologické poradenstvo poskytujú odborne vyškolení poradcovia pod supervíziou každý pracovný deň od pondelka do piatka vždy od 15:00 do 20:00 hod.

(ht)