Úvodník – Mosty inklúzie 05/2018

Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle vás chceme špeciálne upozorniť na články o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmenách zákona o združovaní občanov. Dočítate sa v nich o povinnostiach, ktoré nás, predstaviteľov občianskych združení, čakajú v budúcom roku. Budú síce znamenať určitú administratívnu záťaž, ale pomôžu urobiť poriadok…

Otvorili BIVIO

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR otvorilo moderne koncipované vzdelávaco-rehabilitačné stredisko v bratislavskej Rači. K dispozícii je už aj hotel aj reštaurácia. Za účasti mnohých významných hostí sa v bratislavskej Rači vo štvrtok 25.októbra 2018 slávnostne otvorili centrum…

Európske voľby pre všetkých

Kampaň za prístupné voľby do Európskeho parlamentu osobám so zdravotným postihnutím môžete podporiť aj vy. Predsedom vlád štátov Európskej únie a volebným komisiám v členských štátoch adresovalo Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF – European Disability Forum) petíciu na podporu sprístupnenia…

Prístupné weby nie sú vždy v skutočnosti prístupné

Cenu pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie slovenských samospráv v súťaži ZlatyErb.sk získal v roku 2018 Vojtech Regec, dlhoročný spolupracovník Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v oblasti bezbariérových stránok. Opýtali sme sa ho, ako vidí problematiku prístupnosti webov na Slovensku.…

Register mimovládnych neziskových organizácií

Národná rada SR 27. novembra. 2018 schválila zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, v Zbierke zákonov vyšiel pod číslom 346/2018. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019. Zákon upravuje Register mimovládnych neziskových organizácií Register je informačným systémom verejnej správy. Správcom a…

Umelá inteligencia musí slúžiť všetkým

Na konferencii vo Viedni prezentovali prístupné funkcie založené na umelej inteligencii, ako je textový popis fotografií, automatické titulkovanie alebo inteligentne odpovedajúce informačné systémy. Na konferencii Použitie umelej inteligencie na zlepšenie prístupnosti – príležitosti a riziká rozvíjajúcich sa technológií pre osoby…

Zdravotné postihnutie v štatistike

Otázky Washingtonskej skupiny boli navrhnuté tak, aby poskytli medzinárodne porovnateľné údaje pre obyvateľstvo žijúce vo veľkej rozmanitosti kultúr s rôznymi ekonomickými zdrojmi. Aby bolo možné monitorovať dosahovaný pokrok a efektívnosť stratégií a opatrení na podporu uplatňovania práv osôb so zdravotným…