Oslovenie politických strán kandidujúcich vo voľbách do Európskeho parlamentu 2024

Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP) sa obrátilo na všetky politické strany a ich kandidátov do európskych parlamentných volieb 2024 s výzvou (jej text je v samostatnom článku), aby poskytli voličom so zdravotným postihnutím informácie o svojich programoch a aby sa zaviazali v prípade zvolenia podporovať zlepšovanie podmienok pre ich kvalitný život v Európskej únii. Takto chceme pomôcť voličom so zdravotným postihnutím a ich blízkym vytvoriť si nezávislý názor na volebné programy jednotlivých politických strán ako základ pre slobodný a kvalifikovaný výber, koho voliť. Preto sme ponúkli kandidujúcim politickým stranám priestor v tomto prvom tohtoročnom čísle nášho internetového časopisu Mosty inklúzie. Ponúkli sme im, že v časopise môžu zverejniť časti svojho volebného programu týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím a názory svojej strany na aktuálne otázky týkajúce sa týchto ľudí. Informovali sme ich, že voličov bude zaujímať najmä ich postoj k problémom uvedeným v už spomínanej výzve a tiež, ktorí kandidáti sú ochotní podpísať Prísľub kandidáta, že v prípade zvolenia sa bude venovať problematike osôb so zdravotným postihnutím (text Prísľubu je v samostatnom článku). Reakcie od politických strán sme očakávali do 29. mája 2024. Ozvali sa len štyri: Demokrati, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko a SRDCE vlastenci a dôchodcovia – Slovenská národná jednota. Ich oslovenia voličov nájdete v samostatných článkoch. Za ich jazykovú úpravu zodpovedajú jednotlivé politické strany.