Úvodník – Mosty inklúzie 05/2018

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle vás chceme špeciálne upozorniť na články o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmenách zákona o združovaní občanov. Dočítate sa v nich o povinnostiach, ktoré nás, predstaviteľov občianskych združení, čakajú v budúcom roku.

Budú síce znamenať určitú administratívnu záťaž, ale pomôžu urobiť poriadok v registrácii občianskych združení a zásadne zvýšia jej spoľahlivosť a dôveryhodnosť.

S nastávajúcim volebným rokom sa stáva aktuálnejšou aj téma prístupnosti volieb. Volebný proces sa u nás postupne stáva prístupnejším. Výraznejšie zlepšenie prístupnosti môžeme očakávať až po zavedení elektronických volieb, čo však stále zostáva len želaním.

V mnohých krajinách je problémov s prístupnosťou viac. Solidárnym tlakom na zodpovedných však môžeme pomôcť nielen našim kolegom, ale aj nám.

Preto odporúčame vám a vašim priateľom podporiť petíciu, o ktorej píšeme v článku Európske voľby pre všetkých.

Redakcia