Vychádza prvé číslo časopisu Jsem jedno ucho

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, v polovici decembra vydala prvé číslo časopisu Jsem jedno ucho.

Nový dvojmesačník vychádza z konceptu projektu Jsem jedno ucho, ktorý každý týždeň od mája prináša verejnosti príbehy ľudí so sluchovým postihnutím. Témou prvého čísla sú Úspešní nepočujúci doma i vo svete.

Na českom portále Helpnet.cz o časopise informovala šéfredaktorka Veronika Cézová.

Časopis nadväzuje na elektronický štvrťročný newsletter NoNe – Noviny Neslyšících.

Čitateľom každé dva mesiace prinesie témy, ktoré sa budú týkať nielen nepočujúcich, no aj nedoslýchavých, ohluchnutých, či ľudí, ktorých trápi tinnitus (pískanie v ušiach). Februárové vydanie bude zamerané na slúchadlá, aprílové na kochleárne implantáty.

Časopis Jsem jedno ucho.