Odovzdali ceny víťazom súťaže ZlatyErb.sk

Titul Najlepšia bezbariérová stránka Slovenska si tento rok vybojovala webovská stránka mesta Krásno nad Kysucou.

Vyhlásenie výsledkov 15. ročníka súťaže samospráv Slovenska ZlatyErb.sk 2018 sa uskutočnilo počas novembrového medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave.

Celkové víťazstvo a hlavnú cenu Grand Prix eSlovensko si vybojovali prvýkrát v histórii dve internetové stránky: Prešovský samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj.

Víťazom v kategórii obcí sa stala Valča, v kategórii miest Nové Zámky, Trenčín, Bratislava a samosprávnych krajov Prešovský a Trenčiansky. Po prvý raz v histórii bolo udelených viac prvých miest v jednotlivých kategóriách, čo svedčí o vyrovnanej úrovni súťažiacich.

Najlepšia stránka organizácií samospráv patrí Prievidzskej nemocnici s poliklinikou (Trenčiansky samosprávny kraj) a najlepšia bezbariérová stránka Slovenska je web mesta Krásno nad Kysucou.

O súťaži

Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska (ÚMS) a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska a ÚNSS a je spolufinancovaná Európskou úniou v rámci programu Connecting Europe Facility.

Hlavným cieľom je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov.

Ceny ZlatyErb.sk boli udeľované v troch hlavných kategóriách: najlepšia stránka obcí (päť ocenení), najlepšia stránka miest a mestských častí (päť ocenení) a najlepšia stránka samosprávnych krajov (tri ocenenia).

Víťazi GrandPrix eSlovensko zároveň získavajú nomináciu do medzinárodnej súťaže EuroCrest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie Zlatý erb.

Najlepšie bezbariérové weby

ÚNSS odovzdala cenu za najlepšiu bezbariérovú stránku mestu Krásno nad Kysucou. Najlepšia stránka organizácií samospráv patrí Prievidzskej nemocnici s poliklinikou (Trenčiansky samosprávny kraj), najmä za jej prístup k transparentnosti.

Cenu pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie slovenských samosprávach získal Vojtech Regec, dlhoročný spolupracovník Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v oblasti bezbariérových stránok.

Zaostrené na voľby

Do súťaže sa zapojilo 81 samospráv. Porota hodnotila 66 kritérií v 12 kategóriách. Ceny ZlatyErb.sk 2018 odovzdával Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS, Branislav Mamojka, predseda ÚNSS a Miro Drobný, predseda poroty.

V aktuálnom ročníku sa pri hodnotení porotcovia zamerali napríklad na to, ako samosprávy pristupovali k zverejnení volebných informácií.

 „Mnohé samosprávy zverejnili zoznamy kandidátov, ktoré neboli čitateľné pre zrakovo postihnutých ľudí,“ vraví Drobný. A práve na tomto je prípade je podľa neho vidieť, aká dôležitá je dostupnosť informácií.

„Ak sa takéto informácie nezverejnia dostupne a časť voličov si tak nemôže touto cestou prečítať zoznam kandidátov, možno to považovať za ohrozenie demokratických volieb,“ dodáva.

S použitím tlačovej správy pripravila ht

Skupina ocenených v súťaži Zlatý erb 2018
Do súťaže ZlatyErb.sk 2018 sa zapojilo 81 samospráv. Ceny odovzdával Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS, Branislav Mamojka, predseda ÚNSS a Miro Drobný, predseda poroty. FOTO – ZLATYERB.SK
Screenshot webu Krásno nad Kysucou
ÚNSS odovzdala cenu za najlepšiu bezbariérovú stránku mestu Krásno nad Kysucou.

Rozhovor s Vojtechom Regecom si môžete prečítať v rubrike Témy čísla