Vianočný príspevok v roku 2018

Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením vyplatí Sociálna poisťovňa aj v roku 2018 maximálne vo výške 100 eur. Vyplýva to z novely zákona o vianočnom príspevku, ktorú 18. septembra 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky.

Maximálny vianočný príspevok bude 87,26 eura a dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac vo výške sumy životného minima 205,07 eura mesačne. Poberateľom dôchodkov od 205,08 eura do 572,40 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,26 eura do 21,15 eura.

Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov bez ohľadu na to, kto je ich platiteľom, nepresiahne 410,14 eura mesačne, vianočný príspevok sa aj v roku 2018 vyplatí v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie 12,74 eura. Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením v roku 2018 tak bude vyplatený maximálne v sume 100 eur.

O vyplatenie vianočného príspevku netreba Sociálnu poisťovňu žiadať, vyplatí ho automaticky všetkým, ktorým naň vznikne nárok, v decembri 2018.

Sociálna poisťovňa aj v roku 2018 pripravuje pre občanov pomôcku – kalkulačku na výpočet vianočného príspevku, pomocou ktorej jednoducho zistia, v akej výške im bude príspevok vyplatený. Kalkulačku záujemcovia nájdu na webe Sociálnej poisťovne, kde bude uverejnená v priebehu novembra.

Informovala o tom Sociálna poisťovňa.

(red)