Bezpečne na cestách s bielou palicou

Obraz človeka monotónne ťukajúceho bielou palicou prirodzene patrí do našich miest a ulíc. A patrí aj na priechody pre chodcov – človeku s bielou palicou je podľa zákona o cestnej premávke vodič povinný dať prednosť. Skúsenosti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska z celoslovenskej akcie Deň bielej palice dokazujú, že vodiči signalizáciu nepoznajú. So zámerom zmeniť tento stav ÚNSS postupne oslovila Prezídium policajného zboru SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenskú komoru výcvikových zariadení autoškôl. U všetkých našla pochopenie a zrodila sa idea vytvorenia krátkeho inštruktážneho filmu, ktorý bude slúžiť autoškolám ako výučbový materiál pre budúcich vodičov. Na realizáciu nápadu sa podarilo nájsť podporu v Nadácii KIA Motors Slovakia a Nadácii Pontis a naplneniu cieľa už nič nebránilo.

Natáčanie videa pre celoslovenskú akciu Deň Bielej palice
Nevidiaci Milan Antal je jedným z figurantov na inštruktážnom videu. S bielou palicou ho možno stretnúť v uliciach Žiliny.

Pomáha pri signalizácii i orientácii

Práva a povinnosti účastníkov cestnej premávky upravuje zákon o cestnej premávke. Hovorí, že povinnosťou vodiča je dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči tým, ktoré používajú bielu palicu a starším ľuďom. Vodič je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť.

Používanie bielej palice v doprave pomáha zvyšovať bezpečnosť chodca so zrakovým postihnutím – palica plní svojou farbou i použitými doplnkovými reflexnými prvkami signalizačnú funkciu. Pomôcka zároveň pomáha pri orientácii: nájdení obrubníka, lokalizácii prekážok, zisťovaní kvality povrchu. Zároveň odhalí nerovnosti, vodiace línie, varovné pásy i koľajnice. Tieto dôležité informácie potrebuje nevidiaci pre vlastnú bezpečnosť a orientáciu.

Čo sme naučili vodičov?

Prv, než nevidiaci chodec vstúpi na vozovku, počúva a prípadnými zvyškami zraku sleduje okoloidúce autá. Aj sluchom sa dá rozpoznať, kedy auto zastavuje. Ak zastavenie vozidla nespozoruje alebo si ním nie je istý, je vhodné, aby sa vodič ozval hlasom. Určite však nemá trúbiť ani blikať svetlami – trúbenie je vnímané ako výstraha a potenciálne nebezpečenstvo, blikanie svetiel nevidiaci nevidí.

Nevidiaci s vodiacim psom na prechode pre chodcov signalizuje, že chce prejsť
Nevidiaci chodec s bielou palicou lokalizuje obrubník, postaví sa vzpriamene a zaujme vyčkávací postoj. Sluchom alebo zvyškami zraku zisťuje, či je cesta voľná. Ak vyhodnotí situáciu ako bezpečnú, dá signál na prechádzanie: na 3 až 5 sekúnd zdvihne palicu pred seba vodorovne, maximálne do výšky pása, následne ju spustí. Ak si je istý, že vozovka je voľná, začne prechádzať.

Inštruktážne video o používaní bielej palice nevidiacimi na priechodoch pre chodcov vzniklo v spolupráci s inštruktormi priestorovej orientácie a samostatného pohybu z krajských stredísk ÚNSS v Žiline a Bratislave. Účinkujú v ňom reálni používatelia bielej palice. Teší nás, že vďaka spolupráci s ministerstvom dopravy a Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl sa stalo výučbovým materiálom, ktorý pomôže inštruktorom i budúcim vodičom zorientovať sa v téme. Video možno nájsť na www.unss.sk po kliknutí na banner Bezpečne na cestách s bielou palicou.

Ivana Potočňáková

Foto: autorka