Úvodník – Mosty inklúzie 05/2016

Vážení čitatelia,

tém, ktoré by si zaslúžili spracovanie, analýzu, prehľad názorových prúdov či diskusiu je neúrekom: od sociálnych, cez zamestnanecké či zamestnávateľské, ekonomické až po environmentálne. Každá, možno iným, no zásadným spôsobom zasahuje do života našich organizácií. Udržanie existencie v záujme vyššieho cieľa je pre mnohých z nás tým najsilnejším motívom, ktorý nám bráni zhasnúť svetlo, zatvoriť dvere a napísať na ne veľkými písmenami KONIEC.

Združovať ľudí s rovnakým druhom postihnutia, vytvárať im podmienky na spoločné zdieľanie skúseností zo života s ním, stavať sa na barikádu administratívneho boja a spájať hlasy jednotlivcov do hlasného chóru skupiny je poslaním, pre ktoré sme tu. Aj toto číslo Mostov inklúzie hovorí o výsledkoch našej práce – malých krokoch, ktoré vedú k veľkému cieľu. Únia nevidiacich pripravila inštruktážny film pre autoškoly Bezpečne na cestách s bielou palicou, Spolok nepočujúcich pedagógov sa na konferencii uzniesol na tom, že viac informácií prináša vyššie vzdelanie. Platforma bojuje za spravodlivé financovanie sociálnych služieb a Európania žiadajú, aby sa viac pozornosti venovalo riešeniu nezamestnanosti. Je správne označenie posunková reči či posunkový jazyk? Čo najčastejšie spôsobuje invaliditu? Ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor a akú pridanú hodnotou môže mať upratovanie? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky vám prináša piate tohtoročné vydanie nášho časopisu. A možno aj ony vám pomôžu na ceste, ktorú ste si vytýčili ako ťažkú, ale nie neschodnú. Príjemné čítanie.

– red –