Úvodník Mosty inklúzie 05/2020 Špeciál

Milí čitatelia, Dostáva sa vám do rúk ďalšie číslo časopisu Mosty inklúzie. Rozhodli sme sa pre monotematické číslo, ktoré sa týka práva ľudí so zdravotným postihnutím v Európskej únii. Ide o stručnú, ale obsažnú a užitočnú príručku dielne Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF),…

Vaše práva v Európskej únii

Online verzia v anglickom jazyku je k dispozícii na stránke Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF). Autorka: An-Sofie Leenknecht, spoluautori: Marine Uldry, referentka pre ľudské práva EDF, Laurène Petit a Danielle Gallo, stážisti Editorka: Catherine Naughton Grafika: Wendy Barratt Poďakovanie patrí členom výkonného…