Úvodník Mosty inklúzie 05/2020 Špeciál

Milí čitatelia,

Dostáva sa vám do rúk ďalšie číslo časopisu Mosty inklúzie. Rozhodli sme sa pre monotematické číslo, ktoré sa týka práva ľudí so zdravotným postihnutím v Európskej únii.

Ide o stručnú, ale obsažnú a užitočnú príručku dielne Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF), ktorá obsahuje aktuálne informácie v oblasti práv. Nájdete v nej veľa informácií, ale aj praktických rád, ako uplatňovať svoje práva v duchu Sloganu Európskeho fóra so zdravotným postihnutím „Nič o nás bez nás.“

Prajeme vám príjemné čítanie.

Redakcia