Úvodník Mosty inklúzie 06/2020 Špeciál

Vážení čitatelia, V tomto monotematickom čísle nájdete preklad dokumentu OSN „Medzinárodné zásady a usmernenia o prístupe k spravodlivosť i pre osoby so zdravotným postihnutím“, ktorý pripravili významné inštitúcie a odborníci OSN. Dňa 28. augusta 2020 tri orgány OSN, ktoré sa zaoberajú právami osôb…

Úvodník Mosty inklúzie 05/2020 Špeciál

Milí čitatelia, Dostáva sa vám do rúk ďalšie číslo časopisu Mosty inklúzie. Rozhodli sme sa pre monotematické číslo, ktoré sa týka práva ľudí so zdravotným postihnutím v Európskej únii. Ide o stručnú, ale obsažnú a užitočnú príručku dielne Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF),…

Úvodník Mosty inklúzie 03/2020

Milí čitatelia, Pandémia Covid-19 je stále realitou a mení naše zvyky. Pribúdajú online konferencie, online stretnutia…Čoraz viac sa zapájame do online sveta, ktorý má svoje pravidlá, výhody aj nástrahy, ktoré treba rešpektovať.Prinášame vám ďalšie číslo internetového magazínu Mosty inklúzie. Informujeme v ňom…