Úvodník Mosty inklúzie 04/2020

Vážení čitatelia,

toto číslo nášho časopisu je posledným regulárnym číslom v roku 2020. V najbližších dňoch však dostanete ešte dve monotematické čísla s nadčasovou tematikou.

Prvé z nich s názvom Vaše práva v Európskej únii je venované európskej legislatíve súvisiacej s právami osôb so zdravotným postihnutím a jej efektívnemu uplatňovaniu.

Druhé s názvom Medzinárodné zásady a usmernenia pre prístup osôb so zdravotným postihnutím k spravodlivosti obsahuje zásady a odporúčania opatrení na zabezpečenie  prístupu k spravodlivosti osobám so zdravotným postihnutím vypracované pod gesciou OSN a odporúčané medzinárodnými organizáciami osôb so zdravotným postihnutím i právnikov.

Do nového roku vám želáme veľa šťastia, spokojnosti, zdravia a úspechov a viac lepších informácií ako v tomto roku. Veríme, že aj na základe vašich podnetov a príspevkov sa nám bude dariť zlepšovať úroveň nášho časopisu.

Redakcia