Pomôžme ľuďom na vozíku dostať sa na mesiac

Nájsť bezbariérové priestory je niečo tak náročné, ako dostať sa na Mesiac. My (občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov) sme ich po dlhých rokoch hľadania našli na adrese s príznačným názvom Mesačná. S rekonštrukciou priestorov finalizujeme. Čakajú nás posledné práce. Budovu…

Chceš byť tlmočníkom slovenského posunkového jazyka?

Baví ťa komunikácia a chceš pracovať s nepočujúcimi alebo pre nepočujúcich? Poď študovať na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá ponúka možnosť študovať študijný program bakalárskeho stupňa Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich. V priebehu štyroch rokov sa v prvom…

Práca z domácnosti zamestnancov so zdravotným postihnutím

Pripomienky Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR k legislatíve, ktorá upravuje prácu z domácnosti a teleprácu zamietli. A to bez pozvánky na osobné prerokovanie. V predminulom čísle Mostov sme priniesli rozsiahlu informáciu o neúspešnej snahe Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR…

Poskytovanie dotácií v pôsobnosti ministerstva práce

Dňa 26. novembra 2020 schválila Národná rada SR rozsiahlu novelu zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách  v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.Mimo iných zmien boli do zákona zaradené nové druhy dotácií – dotácia na podporu rovnosti žien a…

Zo zasadnutia Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie

V poradí 24. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie sa uskutočnilo 1. decembra 2020 v online forme na platforme Webex. Decembrového zasadnutia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie(MNO) sa zúčastnilo 40 členov z 51 členov s hlasovacím…

Spoločne budujeme inkluzívnu Európu

Prinášame Deklaráciu zástupcov členských štátov Európskej únie v oblasti ochrany práv a záujmov osôb so zdravotným postihnutím prijatú v rámci Európskeho samitu inklúzie 2020. Spoločne budujeme inkluzívnu Európu Berlín, 18 November 2020 Preambula My, zástupcovia členských štátov EÚ v oblasti…